Vaalilain esteellisyyssäännökset tiukkenevat

Vaalilain esteellisyyssäännöksiin on tulossa muutoksia.

Vaalilakiin aiotaan kirjata nykyistä laajemmin henkilöt, jotka eivät saa toimia tietyissä vaalien viranomaistehtävissä.

Vaaleissa ehdokkaana oleva henkilö ei voi nykyisen lain mukaan olla vaalitoimitsijana yleisessä ennakkoäänestyspaikassa, kotiäänestyksessä tai laivaäänestyksessä eikä toimia vaaliavustajana. Ehdokas ei myöskään saa olla laitosäänestyksessä vaalitoimikunnan jäsen tai varajäsen.

Hallitus torstaina eduskunnalle antamassa esityksessä ehdotetaan henkilöpiiriä laajennettavaksi siten, että myöskään ehdokkaan läheinen eli puoliso, lapsi, sisarus tai vanhempi ei voisi toimia näissä tehtävissä.

Vaalipiirilautakunnassa ja kunnan keskusvaalilautakunnassa esteellisyyskysymykset ratkaistaan hallintolain perusteella. Tätä koskeva säännös esitetään selvyyden vuoksi lisättäväksi vaalilakiin.

Oikeusministeriön mukaan ehdotettujen muutosten tarkoituksena on selkeyttää esteellisyystilanteiden arvioimista ja turvata äänestäjien luottamuksen säilyminen vaalijärjestelmään.

Vaaliviranomaisten esteellisyyttä koskevan sääntelyn arviointi osoittautui tarpeelliseksi vuoden 2012 kunnallisvaalien jälkeen. Korkein hallinto-oikeus totesi menettelyn olleen tuolloin lainvastainen, kun ehdokkaan puoliso oli osallistunut kunnan keskusvaalilautakunnassa äänien tarkastuslaskentaan.

Kommentit