Haketta UPM:n Kymin Sellutehtaalla Kuusankoskella 2015. LEHTIKUVA / MARTTI KAINULAINEN

Uusiutuvan energian käyttö uuteen ennätykseen

Uusiutuvien energialähteiden osuus energiankulutuksesta oli viime vuonna jo melkein yhtä suuri kuin fossiilisilla polttoaineilla ja turpeella.

Tilastokeskuksen mukaan uusiutuvan energian käyttö kasvoi viime vuonna 6 prosenttia uudelle ennätystasolle. Uusiutuvilla energialähteillä katettiin 37 prosenttia energian kokonaiskulutuksesta ja ennakkotietojen mukaan yli 40 prosenttia loppukäytöstä.

Uusiutuvaa energiaa ovat aurinko-, tuuli-, vesi- ja bioenergia ja maalämpö. Bioenergiaa ovat puuperäiset polttoaineet, peltobiomassat, biokaasu ja kierrätyspolttoaineiden biohajoava osa. Puupolttoaineiden käyttö lisääntyi 3 prosenttia, ja niiden osuus energian kokonaiskulutuksesta oli 27 prosenttia.

Suomi saavutti jo vuonna 2014 EU:n asettaman uusiutuvan energian tavoitteensa 38 prosenttia energian kokonaisloppukulutuksesta vuoteen 2020 mennessä. Uusiutuvan energian osuus loppukäytöstä on Suomessa toiseksi suurin EU-maista.

Fossiilisten polttoaineiden ja turpeen kulutus väheni Suomessa viime vuonna  6 prosenttia, ja niiden osuus energian kokonaiskulutuksesta laski 2 prosenttiyksikköä 40 prosenttiin. Öljyn kulutus laski edellisvuodesta parilla prosentilla, ja sen osuus kokonaiskulutuksesta oli 23 prosenttia.

Ydinenergialla katettiin energian kokonaiskulutuksesta 17 prosenttia ja muilla energialähteillä 6 prosenttia.

Energian kokonaiskulutus väheni viime vuonna Suomessa edellisvuodesta prosentin 1,35 miljoonaan terajouleen.

Sähköä tuotiin ennätysmäärä

Suomessa tuotettiin sähköä 2 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Vähentynyttä tuotantoa katettiin sähkön nettotuonnilla, joka lisääntyi 8 prosenttia. Sen osuus kulutetusta sähköstä oli ennätykselliset 24 prosenttia. Sähköä tuotiin eniten Ruotsista ja Venäjältä.

Fossiilisilla polttoaineilla ja turpeella tuotetun sähkön osuus kokonaistuotannosta oli yhteensä 19 prosenttia, jossa laskua oli 11 prosenttia. Ydinvoiman osuus sähkön tuotannosta oli jälleen noin kolmannes.

Uusiutuvien energialähteiden osuus sähkön tuotannosta nousi 2 prosenttiyksiköllä 47 prosenttiin. Vesivoiman osuus tuotannosta oli 22 prosenttia, tuulivoiman 7 prosenttia ja aurinkovoiman  0,1 prosenttia.

Vesitilanteesta riippuvainen vesivoiman tuotanto laski 7 prosenttia, mutta sitä kompensoi tuulivoima, jonka tuotanto nousi 56 prosenttia. Aurinkovoiman tuotanto kasvoi 128 prosenttia.

Teollisuuden osuus kulutuksesta lähes puolet

Energian loppukulutussektoreista suurin on teollisuus 47 prosentin osuudellaan. Teollisuustuotannon kasvu jatkui edelleen, mikä näkyi myös noin prosentin kasvuna teollisuuden loppukulutuksessa.

Liikenteen osuus oli 16 prosenttia energian loppukäytöstä. Liikenteen energian käyttö nousi vajaat puoli prosenttia. Bensiinin kulutus jatkoi edelleen laskuaan, kun taas dieselöljyn kulutus kasvoi. Dieselöljyn merkittävin käyttökohde on elinkeinoelämän kuljetukset.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt