Jos on määrätty karanteeniin, saa kauppakeskuksessa asioinnista rangaistuksen. LEHTIKUVA/MARKKU ULANDER

Uusittu tartuntatautilaki voimaan – elinkeinoon voidaan puuttua

Lain muutos tulee voimaan tänään. Suurin osa muutoksista on voimassa 30.6.2021 asti.

Lakimuutos laajentaa paikallis- ja alueviranomaisten mahdollisuuksia asettaa alueellisia rajoituksia elinkeino- ja harrastustoimintaan silloin, kun se on välttämätöntä epidemian leviämisen estämiseksi. Velvoitteet ja rajoitukset perustuvat ihmisten välisten fyysisten kontaktien välttämiseen.

Keinot on sosiaali- ja terveysministeriön mukaan porrastettu hallituksen hybridistrategian toimintasuunnitelman mukaisesti siten, että velvoitteita ja rajoituksia voidaan tiukentaa, jos aiemmat toimet eivät ole riittäviä.

Epidemian perustasolla yleiset hygieniatoimet ovat velvoittavia kaikissa asiakas- ja osallistujatiloissa suoraan lain nojalla. Asiakkailla tai osallistujilla pitää olla mahdollisuus käsien puhdistamiseen ja siivouksesta on huolehdittava tehostetusti. Lisäksi asiakkaille ja osallistujille on annettava toimintaohjeet siitä, miten tartuntojen leviämistä estetään.

Kiihtymisvaiheessa viranomainen voi tehdä alueellisen päätöksen, että toiminta on järjestettävä siten, ettei lähikontakteja synny.

Elinkeinonharjoittaja voi valita parhaiten omaan toimintaansa sopivan tavan toimia siten, että asiakkaiden välinen lähikontakti on tosiasiallisesti mahdollista välttää. Toimet voivat liittyä erilaisiin tilajärjestelyihin, aikataulujen porrastamiseen tai vaihtoehtoisesti myös asiakasmäärien rajoittamiseen.

Kiihtymisvaiheessa myös matkustajamääriä voidaan rajoittaa Liikenne- ja viestintäviraston päätöksellä enintään puoleen normaalista.

Leviämisvaiheessa kunta tai aluehallintovirasto voi sulkea asiakkaiden ja osallistujien käyttöön tarkoitetut elinkeino- tai muun toiminnan tilat kahdeksi viikoksi.

Sulkeminen voi koskea ainoastaan laissa määriteltyjä tiloja, joissa on erityinen mahdollisuus merkittävien tartuntaketjujen syntymiselle. Näitä tiloja ovat muun muassa sisäliikunta- ja urheilutilat, yleiset saunat ja uimahallit, tanssipaikat, huvipuistot, sisäleikkipuistot ja kauppakeskusten yleiset oleskelutilat.

Sääntelyä ei sovelleta yksityis- ja perhe-elämän piiriin kuuluvaan toimintaan.

Pysyvämpiä muutoksia tulee esimerkiksi eristämistä koskevaan sääntelyyn. Eristäminen on jatkossa mahdollista myös muuhun paikkaan kuin terveydenhuollon toimintayksikköön, kuten ihmisen omaan kotiin.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt