Määrällisesti eniten väestönlisäystä saivat Uudenmaan suurimmat kaupungit Helsinki, Espoo ja Vantaa. LEHTIKUVA/MARJA AIRIO

Uusimaa imee väkeä ennusteitakin nopeammin

Uusimaa kasvaa joka vuosi lähes 20000 uudella asukkaalla eli pienen suomalaisen kaupungin verran.

Viimeisen kolmen vuoden aikana väestönkasvu on ollut jopa Tilastokeskuksen ennusteita nopeampaa. Suurin kasvu on yllättäen tullut maan sisäisestä muuttoliikkeestä.

– Uudenmaan väestönkasvu on ollut jo pitkään ylivoimaista muuhun maahan nähden, ja näyttää jatkuvan edelleen voimakkaana, sanoo Uudenmaan väestöennusteita tutkinut väestötutkija Timo Aro.

Kasvun syitä voi etsiä käynnissä olevista muutostrendeistä, kuten kaupungistumisesta, hyvistä liikenneyhteyksistä ja maahanmuutosta.

– Uusimaa on päässyt positiiviseen kierteeseen, jossa muutostrendit vahvistavat toisiaan. Ympäristössä ja asumismieltymyksissä pitäisi tapahtuma todella suuria muutoksia, jotta suuri kuva muuttuisi, Aro arvioi.

Muuttovoittoa kaikista maakunnista

Vaikka Uudenmaan asukasluku on kasvaa tasaisesti, väestönmuutoksen osatekijät ovat muutamassa vuodessa kehittyneet hyvin eri suuntaan kuin arvioitiin.

Uusimaa on saanut viimeisen kolmen vuoden aikana yli kaksi kertaa enemmän muuttovoittoa maan sisältä kuin ennusteessa. Maahanmuutto tuo edelleen asukkaita Uudellemaalle, mutta ei ole kasvanut odotetusti.

Myös luonnollinen väestönlisäys eli elävänä syntyneiden ja kuolleiden välinen erotus on jäänyt ennusteista, lähinnä syntyvyyden romahdettua.

– Osa sisäisestä muuttoliikkeestä selittyy muualle Suomeen tulleilla maahanmuuttajilla, jotka lopulta päätyvät Uudellemaalle. Mutta kasvu on silti suurta. Mielenkiintoista on, että alue hyötyy paitsi määrällisestä muuttoliikkeestä myös ennen muuta muuttajien rakenteesta, sanoo Aro.

Uusimaa vetää puoleensa erityisesti 15–34-vuotiaita nuoria ja nuoria aikuisia, työllisiä sekä korkeasti koulutettuja. Valikoiva muuttoliike heijastuu positiivisesti sekä alueen ikärakenteeseen että talouteen.

Tilastojen tarkempi analyysi osoittaa, että väestönkasvu jakautuu kasvavalla Uudellamaalla sisäisesti hyvin epätasaisesti. Alueelliset erot ovat pikemminkin kasvaneet viime vuosina. Viimeisen kolmen vuoden aikana väestö on kasvanut 14 kunnassa ja vähentynyt 12 kunnassa Uudellamaalla. Määrällisesti eniten väestönlisäystä saivat alueen suurimmat kaupungit Helsinki, Espoo ja Vantaa.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt