Simon Elo lisäisi lakiin rajamenettelyn, joka mahdollistaa turvapaikanhakijoiden pitämisen rajavyöhykkeellä enintään neljä viikkoa. LEHTIKUVA/KAISA SIREN

”Uusi rajamenettely turvapaikanhakijoille – pitäminen rajavyöhykkeellä”

Kansanedustaja Simon Elo (sin.) haluaa turvapaikanhakijoiden painopisteen siirtämistä naisiin, lapsiin ja perheisiin.

Simon Elo ajaa uutta rajamenettelyä turvapaikanhakijoille.

– Maahanmuuton on oltava hallittua, taloudellisen kantokykymme huomioivaa ja turvallista. Lisätään lakiin rajamenettely, joka mahdollistaa turvapaikanhakijoiden pitämisen rajavyöhykkeellä enintään neljän viikon ajan. Tänä aikana voidaan arvioida nopeutettuun turvapaikkakäsittelyyn ja mahdollisesti säilöönottoon menevät, hän sanoo.

– Tähän tarkoitukseen tarvitaan majoitustiloja ja perustetaan tarvittaessa järjestelykeskuksia, jotta rekisteröinti voidaan hoitaa nopeasti, Elo tarkentaa rajavyöhykkeellä pitämistä.

Turvapaikanhakijoiden määrän hallintaan Elo ehdottaa esimerkin ottamista Itävallasta, Norjasta ja Tanskasta. Mallin mukaan Suomi olisi valmis ottamaan vastaan rajoitetun määrän turvapaikanhakijoita vuodessa. Määrän ylittäessä enimmäisrajan voitaisiin julistaa poikkeustila, jos poikkeuksellisen suuren turvapaikanhakijoiden määrän koetaan uhkaavan kansallista turvallisuutta.

– Poikkeustilan aikana useimmat turvapaikanhakijat voidaan käännyttää rajalta. Erityisen haavoittuvat ryhmät, kuten alaikäiset ja raskaana olevat naiset, eivät olisi säännöksen piirissä, Elo kertoo.

Hänen mielestään myös kiintiöpakolaisten valinnassa olisi painotettava naisia, lapsia, perheitä ja haavoittuvassa asemassa olevia, kuten vainottuja kristittyjä.

– Meidän on autettava niitä, jotka aidosti apua tarvitsevat, ja entistä paremmin tunnistettava ne, jotka eivät apua ansaitse.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt