Vähimmäisnopeutta hitaammin ajaminen on tietyissä tilanteissa jatkossakin laillista. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Uusi liikennemerkki voi sulkea ajoneuvoja pois teiltä

Vähimmäisnopeudella halutaan puuttua tarpeettoman hitaasti ajamiseen.

Kesäkuun alussa voimaan astuva tieliikennelaki tuo uusia liikennemerkkejä katukuvaan. Yksi uusista merkeistä on vähimmäisnopeusliikennemerkki, jolla voidaan jatkossa määrittää nopeus, jota ei saa alittaa, ellei liikennetilanne muuta edellytä.

Uuden liikennemerkin kerrotaan jo aiheuttaneen väärinymmärryksiä alinopeudesta sakottamisen suhteen. Autoliiton mukaan määriteltyä vähimmäisnopeutta hitaammin ajaminen on tietyissä tilanteissa jatkossakin perusteltua ja laillista.

– Merkin tarkoituksena on nimenomaan sulkea tiettyjä ajoneuvoja pois joiltakin tieosuuksilta. Vähimmäisnopeusmerkki on välillä vähän harhaanjohtavasti yhdistetty alinopeudella ajamiseen ja siitä sakottamiseen, Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen sanoo.

– Edelleenkin siis muun muassa liikennetilanteen tai sää- ja keliolosuhteiden edellyttäessä saa ajaa määriteltyä vähimmäisnopeutta hitaammin. Muuta liikennettä ei saa kuitenkaan estää eikä haitata ajamalla tarpeettoman hitaasti tai jarruttamalla yhtäkkiä.

Vähimmäisnopeusmerkin voimassaolo voidaan myös kohdentaa vain tietyille ajokaistoille. Näin esimerkiksi ohituskaistat ja kaksi- tai useampikaistaisten teiden vasemmanpuoleisimpia kaistoja saadaan nopeampien ajoneuvojen käyttöön.

Vähimmäisnopeuden päättyminen ilmaistaan ”vähimmäisnopeus päättyy” -liikennemerkillä. Autoliiton mukaan vähimmäisnopeusvaatimuksen avulla pyritään parantamaan liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta.

Merkillä pyritään siihen, että samaa tieosuutta tai ajokaistaa käyttävien ajoneuvojen nopeuserot pienenisivät, jolloin liikennetilanteet ovat ennalta-arvattavampia.

Vähimmäisnopeusmerkki tulee voimaan kesäkuussa. / KUVA: Autoliitto

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt