Lasten naulakko päiväkodissa. LEHTIKUVA / LINDA MANNER

”Uusi laki ei ratkaise päiväkotien ongelmia”

Tilanne päiväkodeissa olisi Suomen Lastenhoitoalan Liiton mielestä jo tälläkin hetkellä erinomainen, jos säädöksiä ja sopimuksia noudatettaisiin.

Uusi varhaiskasvatuslaki ei Suomen Lastenhoitoalan Liiton mukaan esitetyn kaltaisena ratkaise päiväkotien ongelmia eikä paranna palvelun laatua.

– Lain valmistelua tulee jatkaa siten, että lapsen etu toteutuu ja kaikkien varhaiskasvatuksen ammattiryhmien työskentely toteutuu saumattomasti ja ilman vastakkainasettelua – kaikkien osaamista arvostaen ja hyödyntäen, vaatii liiton toiminnanjohtaja Eila Seppälä-Vessari tiedotteessa.

Tilanne olisi hänen mukaansa tälläkin hetkellä erinomainen, jos noudatettaisiin varhaiskasvatuslakia, asetusta lasten päivähoidosta, ministeriön ohjeistusta suhdeluvusta poikkeamisesta, virka- ja työehtosopimuksia sekä lapsen edun toteutumista lapsen oikeuksien mukaisesti.

– Nykyäänkin henkilöstömitoituksesta poiketaan hallitsemattomasti ja mielivaltaisesti. Toimintatapa heikentää varhaiskasvatuksen laatua, ei mahdollista varhaiskasvatuksen tavoitteiden saavuttamista, uuvuttaa henkilökuntaa ja on selkeä turvallisuusriski. Varhaiskasvatuslakiesitys ei tuo asiaan parannusta. Lain tuleekin velvoittaa henkilöstömitoituksen noudattamiseen koko hoitopäivän ajan, Seppälä-Vessari toteaa.

Lakiesitys korostaa hänen mukaansa korkeakoulutettujen osaamista ja tärkeyttä varhaiskasvatuksessa, mutta sen myötä lapsiryhmä jää entistä enemmän lastenhoitajan vastuulle.

– Uudistuksella on ylevät ja teoriassa järkevät perustelut. Käytännön toteutus onkin sitten täysin eri asia. Lakiesitys vannoo laadukkaan varhaiskasvatuksen nimiin, vaikka vasta on kasvatettu lapsiryhmien kokoa ja rajattiin subjektiivista päivähoito-oikeutta.

Huomenna keskiviikkona Uudellamaalla marssii Lastenhoitoalan Liiton mukaan suuri osa päiväkodeissa työskentelevistä kasvattajista ulos työpaikoiltaan. Ulosmarssilla halutaan nostaa esiin huoli arjen turvallisesta sujumisesta, mikäli lakiuudistus runnotaan läpi esitetyn kaltaisena. Toinen suuri huolenaihe on liiton mukaan lastenhoitajien ja sosionomien asema tulevaisuuden varhaiskasvatuksessa.

Lue myös:

Tästä varhaiskasvatuksen laissa on kyse

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt