Uuden koulutussopimusmallin valmistelu alkoi

Ammatillisen koulutuksen reformissa otetaan käyttöön uusi koulutussopimusmalli, joka mahdollistaa joustavat polut työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen ja tutkinnon suorittamiseen käytännönläheisesti.

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) on asettanut selvityshenkilöt valmistelemaan ehdotuksen koulutussopimusmallin käyttöönotosta ammatillisessa koulutuksessa, selviää ministeriön tiedotteesta.

Selvityshenkilöt ovat oikeustieteen kandidaatti Rauno Vanhanen ja rehtori Maija Aaltola Espoon seudun koulutuskuntayhtymästä.

Hallituksen kärkihankkeiden toimeenpanosuunnitelman mukaisesti ammatillisen koulutuksen reformissa otetaan käyttöön uusi koulutussopimusmalli, joka mahdollistaa joustavat polut työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen ja tutkinnon suorittamiseen käytännönläheisesti.

Mallin tulisi soveltua myös maahanmuuttajien kotouttamiseen joustavana koulutuspolkuna työelämään.

Koulutussopimuksella on voitava hankkia ja osoittaa sekä ammatillisten tutkintojen, niiden osien että ei-tutkintotavoitteisen koulutuksen edellyttämä osaaminen.

Ehdotukseen on sisällyttävä kuvaus muun muassa mallin tavoitteista, sopimuksen keskeisestä sisällöstä, vastuista ja työnjaosta, työpaikalla tapahtuvan opiskelun ohjauksen järjestämisestä sekä opintososiaalisista etuuksista ja rahoituksesta.

Selvityshenkilöiden on lisäksi arvioitava ehdotettujen toimenpiteiden vaikutuksia ammatillisen koulutuksen nykyisiin työpaikalla tapahtuvan oppimisen muotoihin, joita ovat oppisopimuskoulutus ja työssäoppiminen.

Lisäksi selvityksessä on arvioitava ehdotettujen toimenpiteiden vaikutuksia ammatillisen koulutuksen järjestämiseen sekä toimenpiteiden työelämävaikutuksia ja käytön laajuutta.

Selvitystyön tulee olla valmis 28. helmikuuta mennessä. Lisätietoja ammatillisen koulutuksen reformista löytyy tästä linkistä.

Kommentit