X
SULJE MAINOS
Pääministeri Sanna Marin. LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

Uudellamaalla koronatapauksia yli kaksinkertaisesti

Terveydenhuollon henkilöstön työvelvoitetta perustellaan työvoimapulalla, jota sairastumiset voivat kasvattaa.

Eduskunta kävi eilen torstaina myöhään illalla lähetekeskustelun valmiuslain käyttöönottoasetuksista.

– Tällä hetkellä epidemia on Uudellamaalla selvästi muuta maata pidemmällä. Alueen varmistettujen ja tartuntatautirekisteriin ilmoitettujen koronavirustapausten ilmaantuvuus on yli kaksinkertainen muun Suomen ilmaantuvuuteen verrattuna, pääministeri Sanna Marin (sd.) sanoi eduskunnalle.

Myös sairaalahoitoa tarvitsevia ihmisiä on suhteellisesti enemmän kuin muualla Suomessa.

– Riski tartuntojen merkittävälle leviämiselle muualle Suomeen Uudeltamaalta tapahtuvan muun kuin välttämättömän matkustamisen kautta on suuri, Marin sanoi.

Valmiuslain 118. pykälän mukaisesti henkilöiden liikkumista rajoitetaan Uudenmaan maakunnan alueelle ja alueelta. Uudellemaalle tulo ja sieltä poistuminen kielletään. Jokaisella on kuitenkin oikeus palata koti- tai asuinpaikkakunnalleen.

Liikkumisen rajoittamisesta voidaan poiketa, jos se on välttämätöntä viranomaistoiminnassa, työn, elinkeinon tai luottamustoimen harjoittamiseksi, lakisääteisen velvollisuuden täyttämiseksi tai lähiomaisen kuoleman vuoksi, lapsen tapaamisoikeuden toteuttamiseksi tai muun painavan henkilökohtaisen syyn vuoksi.

– Tällaisena henkilökohtaisena syynä ei voida pitää vapaa-ajan matkustusta. Henkilön on annettava poliisin pyynnöstä liikkumisesta selvitys matkan määränpäästä ja tarkoituksesta, Marin sanoi.

Ulkomaan ja kotimaan lentoliikenne sallitaan Helsinki-Vantaan lentoasemalle ilmailulle asetettujen rajoitusten puitteissa.

Uudenmaan eristys puretaan, jos epidemia etenee muualle

Rajoitus päättyy sunnuntaina 19. huhtikuuta 2020. Asetuksen soveltamista ja epidemian etenemistä aiotaan seurata tarkasti.

– Jos soveltamisedellytykset eivät enää täyty, asetus kumotaan. Jos asetuksen voimassaoloaikana jo havaitaan, että epidemia on siinä määrin edennyt Uudeltamaalta muualle Suomeen, että liikkumisrajoituksella ei ole enää merkityksellistä vaikuttavuutta, rajoitus puretaan, Marin kertoi.

Uudenmaan eristämisen lisäksi valtioneuvosto on päättänyt ottaa käyttöön valmiuslain 95. pykälän toisessa momentissa säädetyn terveydenhuollon henkilökunnan työvelvoitetta koskevan toimivaltuuden.

Asetuksen nojalla terveydenhuollon henkilökunnan työvelvoitteita voidaan soveltaa koko valtakunnan alueella.

– Näiden valtuuksien käytön tarkoitus on varmistaa riittävä henkilöstömäärä virusepidemian aikana, jotta riittävä toimintakyky sosiaali- ja terveyspalveluissa voidaan turvata, Marin sanoi.

Virusepidemian laajentuessa on mahdollista, että terveydenhuollon toimintayksiköissä syntyy työvoimapula palvelutarpeen kasvaessa. Työvoimapulaa voi kasvattaa myös terveydenhuollon henkilöstön sairastuminen, mikä voi merkittävällä tavalla vaikeuttaa kriittisten palvelujen toimintaa.

Asetus on voimassa 13. huhtikuuta 2020 asti.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt