Kirjoittaja kysyy, onko koko laitosten toiminnan logiikka jotenkin väärä. LEHTIKUVA/VESA MOILANEN

USU: Vanhustenhuollon oltava osa sote-uudistusta

Viisi suurinta puoluetta vetää asiassa yhtä köyttä. Muiden sosiaalipalvelujen osalta näkemykset vaihtelevat.

Keskustan, kokoomuksen, perussuomalaisten, SDP:n, vihreiden ja vasemmistoliiton mielestä vanhustenhuollon tulee olla osa tulevaa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta, selviää Uutissuomalaisen tekemästä kyselystä.

RKP on ainoa, jonka kanta asiaan on kielteinen. Kristillisdemokraatit eivät vastanneet selvästi kyllä tai ei. Sininen tulevaisuus ei vastannut kyselyyn.

SDP pitää tavoitteena sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden saumatonta yhteistyötä, ja vanhuspalvelut kuuluvat niihin. Kokoomuksen mielestä ikäihmisten palveluita pitäisi uudistaa kokonaisuutena siten, että jokainen vanhus saa tarvitsemansa palvelut riippumatta siitä, onko hän esimerkiksi kotihoidon tai asumispalveluiden asiakas.

Keskustan mielestä vanhuspalveluiden ongelmien korjaamiseksi tarvitaan kuntia vahvempia palveluiden järjestäjiä, joilla on mahdollisuuksia panostaa enemmän esimerkiksi hankintaosaamiseen.

– Työtä vanhuspalvelujen laadun parantamiseksi on kuitenkin tehtävä jo nyt, ei voida jäädä odottelemaan laajemman sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistumista, sanoo perus- ja perhepalveluministeri Annika Saarikko (kesk.).

Vihreiden mielestä vanhusten hoiva-, kuntoutus- ja terveydenhuoltopalveluiden nykyistä parempi yhteensovittaminen on järkevää.

– Jos saman julkisen tahon vastuulla on ikääntyvän ihmisen palvelujen kokonaisuus, tekemättä raja-aitaa terveyspalvelujen ja sosiaalipalvelujen välille, palveluja voidaan myös kehittää kokonaisuutena, toteaa puoluesihteeri Lasse Miettinen.

Perussuomalaisten mukaan vanhustenhoito on erittäin oleellinen osa sote-uudistusta, myös taloudellisesti, ja järjestämisvastuu on tarpeen saada leveämmille hartioille.

Myös vasemmistoliitto haluaa kuntia suurempia vastuunkantajia, itsehallintoalueita, sillä ”monilla pienillä ja keskisuurillakaan kunnilla ei ole riittävästi taloudellisia voimavaroja laadukkaiden palveluiden järjestämiseen”.

Kristillisdemokraattien mielestä vanhuspalvelut ”tulee ottaa huomioon uudistusta tehtäessä”, mutta ne voisivat säilyä keskeisiltä osin kuntien vastattavina.

RKP ei liittäisi vanhuspalveluja osaksi sote-uudistusta, sillä niiden pitää olla lähellä ihmistä.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt