Valvira on jo pitkään toivonut, että nimikesuojauksesta luovuttaisiin. LEHTIKUVA/RONI REKOMAA

USU: Terveydenhuoltoalan nimikesuojaus saattaa poistua

Terveydenhuollon nimikesuojaus saattaa loppua kokonaan tai osittain.

Uutissuomalaisen mukaan nimikesuojauksen kohtaloa pohditaan osana terveydenhuollon ammattihenkilölain kokonaisuudistusta.

Valvira on jo pitkään toivonut, että nimikesuojauksesta luovuttaisiin tai sen kattamia ammatteja karsittaisiin. Syynä on, että nimikesuojauksen valvonta on ollut tehotonta ja kunnon rangaistukset puuttuvat.

Jos nimikesuojauksesta luovuttaisiin, osa nyt nimikesuojatuista ammateista saatettaisiin siirtää laillistettuihin, mutta osa saattaisi menettää suojauksen kokonaan.

Terveydenhuollon ammattihenkilölain uudistuksen valmistelu on vielä aivan alussa eikä sosiaali- ja terveysministeriöstä haluttu tässä vaiheessa kommentoida sitä Uutissuomalaiselle. Ministeriön asettama työryhmäkin esittää helmikuisessa loppuraportissaan vain, että ammattioikeuksien jakoa nimikesuojattuihin ja laillistettuihin arvioitaisiin uudelleen.

Nimikesuojattuja terveydenhuollon ammatteja on nyt 13 ja laillistettuja 17.

Ainakin koulutetut hierojat ovat valmiina puolustamaan ammattikuntaansa, jos sen pudottamista terveydenhuollon ammattihenkilöiden joukosta väläytetään.

Lakiuudistusta pohjustanut työryhmä esittää myös pohdittavaksi, että jotkin vakavat rikokset voisivat tulevaisuudessa estää pääsyn terveydenhuollon ammattihenkilöksi. Tällä hetkellä vain ammatissa tehdyt rikokset voivat estää esimerkiksi sairaanhoitajana toimimisen.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt