Kuntien vaakunoita Kuntatalon seinällä Helsingissä. LEHTIKUVA / JUSSI NUKARI

USU: Suurimmista vain Helsingin talous yltää plussalle

Pääkaupungin talous on ennusteen perusteella 328 miljoonaa ylijäämäinen.

Suomen kahdestatoista suurimmasta kaupungista yhdentoista talous jää tänä vuonna alijäämäiseksi, selviää Uutissuomalaisen tekemästä tutkimuksesta.

Ainoa ylijäämäinen kaupunki on Helsinki. Sen talous jää ennusteen perusteella 328 miljoonaa euroa nollan yläpuolelle. Viime vuonna ylijäämäisiä kaupunkeja oli Helsingin lisäksi neljä: Espoo, Vantaa, Lahti ja Jyväskylä.

Alijäämien ovat noin 10-60 miljoonan euron luokkaa. Kyselyn kaupungeista yli puolet varautuu alijäämään myös ensi vuonna.  Ylijäämää taas ensi vuonna tavoittelevat Helsinki, Espoo ja Kouvola, nollatulosta puolestaan Jyväskylä ja Tampere.

Jos kaupungilla on ylijäämää aiemmilta vuosilta, ei yksittäinen alijäämävuosi hetkauta sen taloutta. Kuntalaki kuitenkin velvoittaa kuromaan alijäämän takaisin neljän vuoden aikana.

Suurimmaksi syyksi alijäämiin nähtiin muutokset kaupungin verotuloissa. Muualla ne ovat vähentyneet, mutta Helsingissä taas kasvaneet.

– Väestönkasvu on johtanut myönteiseen verotulojen kehitykseen ja yhteisöverojen vakaa kasvu kertoo vetovoimaisesta kaupungista, toteaa Helsingin kaupungin taloussuunnittelupäällikkö Ari Hietamäki.

Syitä alijäämään nähtiin myös menokehityksessä. Erityisesti varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, perusterveydenhuollon ja lastensuojelun menot ovat kasvaneet. Väestön ikääntyessä myös erikoissairaanhoidon ja vanhustenhoidon tarve kasvaa.

Kuntien valtionosuuksia on leikattu, kuntien tehtävät laajentuvat ja niitä tulee uusia. Tänä vuonna toteutettu verokorttiuudistus sekä tulorekisteri ovat myös olleet syynä kuntien verokertymän viiveeseen.

Kuntaliiton pääekonomisti Minna Punakallio näkee kokonaistilanteen poikkeuksellisena, mutta ei toivottomana.

– Monet suuret kaupungit tekevät nyt erittäin isoja alijäämiä. Tilanne on todella ruma, Punakallio toteaa.

– Pitkällä aikavälillä näillä kunnilla on hyvät edellytykset selvitä ja päästä taas parempiin lukuihin.

Kuntasektorin alijäämä on tänä vuonna historiallisen suuri, noin kaksi miljardia euroa. Tämänhetkinen hallitus onkin luvannut maksaa kunnille luvatun 237 miljoonan euron kiky-kompensaation jo tänä vuonna. Alkuperäisen suunnitelman mukaan se olisi maksettu vuonna 2020.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt