USU: Osa kiinteistönvälitysliikkeistä laiminlyö vaatimusta ammattipätevyydestä

Osa kiinteistönvälitysliikkeistä laiminlyö lain vaatimusta välittäjien ammattipätevyydestä. Joidenkin liikkeiden osalta vajeen epäillään olevan jatkuvaa, kertoo Uutissuomalainen.

– Asiaan puututaan valvonnallisin keinoin, kertoo ylitarkastaja Jouko Rikkilä Etelä-Suomen aluehallintovirastosta Uutissuomalaiselle.

Avit ovat lähettäneet välitysliikkeille asiasta yli vuoden aikana lähes sata kirjallista selvityspyyntöä. Esimerkiksi Etelä-Suomen aluehallintovirastosta niitä on lähetetty 52. Osa selvityspyynnöistä on vireillä parhaillaan.

Varoituksia aluehallintovirastot ovat antaneet välitysliikkeille 11 ja määräaikaista toimintakieltoja kaksi.

Välitysliikelaki on edellyttänyt vuoden 2016 alusta lukien, että välitysliikkeen palveluksessa ja sen jokaisessa toimipaikassa välitystehtäviä tekevistä vähintään puolella pitää olla LKV- tai LVV-tutkinto liikkeestä riippuen. LKV tarkoittaa laillistettua kiinteistön- ja LVV laillistettua vuokrahuoneiston välittäjää.

Vaatimus ei tullut yllätyksenä, sillä lainsäätäjät antoivat valmistautumisaikaa lähes kolme vuotta. Ennen pätevyys vaadittiin vain liikkeen vastaavalta hoitajalta.

Kiinteistönvälityksen tietopalveluyhtiön Effortian mukaan Suomessa oli viime vuoden lopussa yhä kymmenittäin välitysliikettä, joissa pätevyysvaatimukset eivät täyttyneet. Aluehallintovirastoista huomautetaan, että viranomaiset selvittävät asiaa useammista lähteistä ja tarkemmin kuin Effortia.

Yhteensä välitysliikkeitä on yli 1 500 ja välitystoimipaikkoja lähes 2 200.

Avien mukaan lain vaatimus toteutuu kuitenkin kokonaisuudessaan vähintään melko hyvin.

Välitysliikkeet ovat selittäneet pätevyysvajetta muun muassa palkkausvaikeuksilla. Selitys ei välttämättä pidä yhtä totuuden kanssa.

– Varoituksen saamisen jälkeen liikkeet ovat kuitenkin löytäneet nopeasti jopa useita vapaita LKV-tutkinnon suorittaneita henkilöitä, sanoo Heikki Tarvonen Lounais-Suomen avista Uutissuomalaiselle.

Jotkin liikkeet ovat myös kiistäneet vajeen olemassaolon. On saatettu väittää, että joku henkilö ei tee liikkeessä välitystehtäviä vaan muita töitä.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt