USU: Naisten osuus kunnanjohtajista on kasvanut

Uutissuomalaisen selvityksen mukaan tällä hetkellä 21 prosenttia kunnanjohtajista on naisia.

Vuonna 2000 naisten osuudeksi uutisoitiin vain 7,5 prosenttia. Vuonna 2011 naisia oli kunnanjohtajista noin joka seitsemäs ja vuonna 2014 noin joka kuudes.

Suomen kuntajohtajat ry:n hallituksen puheenjohtaja Heidi Rämö on tyytyväinen muutoksen suuntaan, mutta pitää vauhtia hitaana.

– Yliopistoista tulee yhä enemmän hyvin koulutettuja naisia. Siinä mielessä ollaan edelleen jäljessä, Rämö sanoo.

Naiskunnanjohtajia on nyt 66 ja kuntia yhteensä 311. Kunnanjohtajiin on laskettu mukaan myös pormestarit, jotka ovat luottamushenkilöitä.

Uutissuomalainen selvitti kunnanjohtajien sukupuolijakauman kuntien nettisivujen avulla. On mahdollista, että osa nettisivuista ei ole ajan tasalla. Tilanne elää koko ajan, sillä monen kunnan johtaja on jäämässä eläkkeelle.

Lempäälän kunnanjohtaja Heidi Rämö kuuluu harvalukuiseen joukkoon. Yli 20 000 asukkaan kunnista ja kaupungeista alle 15:ttä prosenttia johtaa nainen.

Naisjohtaja on huomattavasti isommassa osassa kuntia kuin kaupunkeja. Kymmenen suurimman kaupungin johtajistoon lukeutuu tällä hetkellä kaksi naista: Tampereen pormestari Anna-Kaisa Ikonen (kok.) ja Oulun tuore kaupunginjohtaja Päivi Laajala.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt