Nuohouksen hinnat ovat nousseet. LEHTIKUVA/PEKKA SAKKI

USU: Kilpailun avaaminen nostanut nuohoushintoja

Kilpailun avaamisen oletettiin vaikuttavan hintoihin päinvastaisesti.

Nuohousta koskeva laki muuttui tämän vuoden alusta. Sen jälkeen nuohouksen hinnat ovat nousseet, kertoo Uutissuomalainen.

Tämä käy ilmi Omakotiliiton ja Kiinteistöliiton jäsenilleen tekemistä, vielä julkaisemattomista kyselyistä. Omakotiliiton kyselyssä 28 prosenttia vastaajista ilmoittaa nuohouksen hinnan kallistuneen edellisvuoteen verrattuna hieman tai selvästi. Kiinteistöliiton kyselyssä samoin arvioi 23 prosenttia vastaajista.

Molemmissa kyselyissä vain muutama prosentti vastaajista arvioi nuohouksen hinnan alentuneen edellisvuodesta.

Hintavertailun vaikeus nousee esille molemmissa kyselyissä. Omakotiliiton kyselyssä 44 ja Kiinteistöliiton kyselyssä 26 prosenttia vastaajista ilmoitti, että hintatieto ei ollut saatavissa nuohousta tilatessa.

– Tämä on hieman huolestuttava tieto. Hinnoittelun perusteet eivät ilmeisestikään ole riittävän selkeästi esillä, sanoo Omakotiliiton toiminnanjohtaja Kaija Savolainen Uutissuomalaiselle.

Molempien liittojen kyselyjen tulokset ovat alustavia ja vielä julkaisemattomia. Omakotiliiton kyselyssä nuohoukseen liittyviin kysymyksiin on tähän mennessä vastannut noin 1 400 liiton jäsentä ja Kiinteistöliiton kyselyssä yli 2 000.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt