Uusi asetus pitäisi saada voimaan huhtikuun 15. päivään mennessä. LEHTIKUVA / HANDOUT Annika Sorjonen / Korkeasaari Zo

USU: Hallituksessa riitaa norppien suojelusta

Erimielisyydet ovat liittyneet verkkokalastukseen.

Uutissuomalaisen mukaan vihreiden ja keskustan välillä on erimielisyyksiä liittyen verkkokalastuskieltoon, jonka tavoitteena olisi suojella saimaannorppaa.

Nykyisin norppien suojelemiseksi tarkoitettu verkkokalastuskielto on ajoitettu huhtikuun puolivälistä kesäkuun loppuun. Keskusta haluaisi pitää sen sellaisena jatkossakin. Vihreät taas haluaisi, että kielto olisi voimassa kuukauden nykyistä järjestelyä pidempään eli heinäkuun loppuun.

Ajan lisäksi myös verkot ovat aiheuttaneet eripuraa. Tällä hetkellä solmutiheydeltään alle 20 millin muikkuverkkoja ei ole kielletty. Vuodesta 2016 alkaen muikkuverkot sallittiin, jotta nähtäisiin niiden käytännön seuraukset. Tällä ajanjaksolla kuusi norppaa on menehtynyt muikkuverkkojen takia.

Asiaa pohtinut työryhmä julkaisi aiheeseen liittyvän raporttinsa tammikuussa. Se ei saavuttanut yksimielisyyttä verkkokalastuskiellon osalta. Uusia kalastusrajoitusalueita Saimaalle on kuitenkin tulossa.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän (kesk.) mukaan rajoitusaikaa ei tarvitsisi muuttaa, vaan kettukannan rajoittaminen voisi olla vaikuttavampi suojelukeino. Hän perusteli rajoitusajan pitämistä nykyisellään myös sillä, että norppakanta elpyy suojelustrategian edellyttämällä tavalla jo nyt.

– Velvollisuutemme on suojella saimaannorppaa ja haluamme sen tehdä. Keskeistä on, että se on hyväksyttävää vesialueen omistajien, kesäasukkaiden, kalastajien ja kaikkien muiden toimijoiden kannalta, Leppä sanoo.

Raportista on jätetty useita eriäviä mielipiteitä. Ne ovat koskeneet sekä kieltoajan pidentämistä että muikkuverkkojen lisäämistä rajoituksen piiriin. Mielipiteensä ovat jättäneet ympäristöministeriö, Itä-Suomen yliopisto sekä ympäristöjärjestöt WWF ja Suomen luonnonsuojeluliitto. Metsähallituksen Luontopalvelut on lisäksi sanonut olevansa kalastuskiellon pidentämisen kannalla.

Ajanjaksolla 2000–2020 norppia on menehtynyt yksittäisistä kuukausista eniten heinäkuussa. Kaikkiaan silloin on menehtynyt 31 norppaa. Norppakanta on saatu lähes tuplaantumaan 2000-luvulla: vuosituhannen alussa yksilöitä oli noin 240, nyt noin 420 tai 430. Yksilömäärän kasvusta huolimatta saimaannorppa on luokitukseltaan yhä erittäin uhanalainen laji.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt