LKS 20000524 - HELSINKI - OPINTOTUKIJÄRJESTELMÄ: Professori Reijo Raivolan tutkimusryhmän mukaan opintotukijärjestelmä on toimiva eli tarvitaan vain pieniä uudistuksia. Kuvassa opiskelijoita fonetiikan luennolla Helsingin yliopistossa -96. LEHTIKUVA KIMMO MÄNTYLÄ PHS 1996

”Usko kovaan työntekoon on valkoista ideologiaa”

Jos teen lujasti työtä, voin menestyä -näkemys on professorin mielestä rasistisen ideologian tuotosta.

Pennsylvania State University-Brandywinen professori Angela Putman katsoo, että opiskelijat sosiaalistetaan uskomaan, että pääsemme omalla työllämme siihen mitä olemme. Professorista kertoo Campus Reform.

Professorin mukaan yliopiston tulisi tehdä enemmän saadakseen opiskelijoiden uskon meritokratiaan (kyvykkäiden valtaan) ja kovan työn arvoon vähenemään. Hän toivoo kollegojensa lopettavan ”valkoisuuden” edesauttamisen.

Puhetaitoa opettava professori veti kolmipäiväisen seminaarin valkoisesta etuoikeudesta. Tulokset ovat nähtävissä tässä hänen tutkimuksessaan.

Putmanin mukaan mukana olleet opiskelijat hyväksyivät laajasti ”valkoiset ideologiat”, kuten väitteet ”jos työskentelen kovasti, voin menestyä” ja ”jokaiselle on yhtäläinen mahdollisuus menestyä”. Niistä voidaan hänen mukaansa päästä eroon uudelleenkoulutuksella.

Professori katsoo, että meritokratia on vain sosiaalinen konstruktio ja ”siten valkoisuusideologiaa voidaan tuottaa uudelleen yleisellä hyväksynnällä ja normien kyseenalaistamattomuudella, kuten myös jokapäiväisessä keskustelussa, jossa on laaja valikoima rodullisia kannanottoja”.

Angela Putmanin mukaan professoreiden pitäisi opettaa ”miten rasismi ja valkoisuus toimivat eri konteksteissa, järjestelmän ja instituutioiden voimakasta vaikutusta ja valkoisten ideologien yleisyyttä Yhdysvalloissa”.