Kiinan talous tulee ohittamaan Yhdysvallat vuonna 2028, toteaa brittiläinen The Centre for Economics and Business Research-tutkimuslaitos tuoreimmassa arviossaan. (Kuva: Shutterstock)

USA:n säilyminen johtavana suurvaltana epävarmaa

Yhdysvaltojen kyky muokata kansainvälistä järjestelmää mieleisekseen on aiempaa rajoitetumpi.

Yhdysvaltojen säilyminen kansainvälisen järjestelmän johtavana suurvaltana on näyttänyt viime vuosina entistä epävarmemmalta, toteaa Ville Sinkkonen väitöstiedotteessaan.

Hänen mukaansa Yhdysvaltojen kohtaamat haasteet eivät kumpua ainoastaan suhteellisen valta-aseman heikkenemisestä tai sisäpoliittisesta kuohunnasta, joka vaikeuttaa sen kykyä toimia kansainvälisellä areenalla.

Sinkkosen mukaan Yhdysvaltojen kansainvälispoliittisen roolin muutosta tulisi tarkastella myös hallitsevien ideoiden, keskeisten arvojen, kahdenvälisten suhteiden ja kansainvälisten instituutioiden näkökulmista.

– Yhdysvaltojen kyky muokata kansainvälistä järjestelmää mieleisekseen on aiempaa rajoitetumpi, mutta maa on edelleen maailman voimakkain valtio useimpien materiaalisten mittareiden valossa. Se on globaali toimija kaikilla relevanteilla kansainvälisen politiikan aloilla ja alueilla.

– USA:lla on lisäksi kansainvälisessä politiikassa yhä paitsi etuoikeuksia, joita suurvallat ovat perinteisesti nauttineet, myös painavaa vastuuta vallitsevan järjestelmän ylläpitämisessä. Tässä mielessä Yhdysvalloilla on edelleen hegemoninen rooli kansainvälisessä järjestelmässä, sanoo Sinkkonen.

Hänen mukaansa Yhdysvallat voi pidentää hegemonisen asemansa kestoa omalla toiminnallaan, navigoimalla onnistuneesti kansainvälisen järjestelmän tyrskyissä ja tyvenissä.

– Onnistuneet poliittiset ratkaisut myös antavat järjestelmän johtavalle valtiolle mahdollisuuden vaikuttaa siihen, millainen järjestelmä jää elämään sen valta-aseman kadottua.

– Toisaalta epäonnistuminen eli kyvyttömyys tehdä oikeita poliittisia linjanvetoja tai luoda houkuttelevia tulevaisuuden visioita kansainvälisen järjestelmän kehittämiseksi voi nopeuttaa USA:n hegemonian rapautumista, Sinkkonen jatkaa.

Hänen väitöstutkimuksensa keskiössä ovat tällaiset hegemoniset epäonnistumiset. Tutkimuksessa esitellään uusia näkökulmia siihen, millä tavoin Yhdysvallat on mahdollisesti epäonnistunut hegemonia-asemansa ylläpitämisessä, sekä pohditaan, onko USA todella menettämässä johtajuusasemansa 2000-luvun ensimmäisten vuosikymmenten kansainvälisessä järjestelmässä.

Johtajuusaseman ylläpitäminen entistä vaikeampaa

Sinkkonen käsittelee tutkimuksessaan hegemoniaa paitsi materiaalisena ja sisäsyntyisenä myös sosiaalisena ja institutionaalisena ilmiönä. Tätä teoreettista kehystä täydentävät neljä alkuperäisjulkaisua, joista jokainen tuo esille uuden avauksen USA:n hegemoniaroolin ideapohjaisista ulottuvuuksista ja siitä, miten nämä mahdollisesti liittyvät hegemonisiin epäonnistumisiin.

– Artikkelit kertovat neljä toisiinsa liittyvää tarinaa. Yhdessä kuvaan, miten Yhdysvallat on 2000-luvulla epäonnistunut alueellisen järjestelmän rakennusvisioissaan Lähi-idässä. Toisessa käsittelen niitä vaikeuksia, joita USA on kohdannut pyrkiessään luottamukseen perustuviin suhteisiin Egyptin kanssa. Kolmannessa artikkelissa pohdimme yhdessä professori Henri Vogtin kanssa transatlanttisen arvopohjan yhtäläisyyksiä ja eroja suhteessa vapauskäsitteeseen. Neljännessä artikkelissa taas analysoin, miten Donald Trumpin ulkopolitiikka suhteutuu Yhdysvaltojen sisällä erityisesti ulkopoliittisen eliitin piirissä käytäviin kamppailuihin maan hegemoniaroolin tulevaisuudesta, Sinkkonen kertoo.

Tutkimus osoittaa, että johtajuusaseman ylläpitäminen on vaikeaa entistä monimutkaisemmassa kansainvälisessä järjestelmässä.

– Tämä johtuu osin siitä, ettei hegemoniassa ole lopulta kyse pelkästään sotilaallisesta vallasta, mammonasta tai toimivista poliittisista instituutioista. Se koostuu myös poliittisista ideoista, jotka ohjaavat maata kohti kansainvälisen johtajuusaseman tavoittelua ja ylläpitämistä, houkuttelevista visioista ja niiden toteuttamisesta, vaikeidenkin kahdenvälisten suhteiden ylläpitämisestä sekä jaetun arvopohjan rakentamisesta tärkeimpien kumppaneiden kanssa, Sinkkonen summaa.

VTM Ville Sinkkosen väitöskirja Failing Hegemony? Four Essays on the Global Engagement of the United States of America in the 21st Century tarkastettiin Turun yliopistossa 16. joulukuuta.

LUE MYÖS:
Uusi arvio: Kiinan talous ohittaa USA:n ennakoitua aiemmin

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt