Suomalainen ajokortti. LEHTIKUVA/RONI REKOMAA

Ulkomaisten ajokorttien kelpoisuus laajenee

Helmikuun alusta lähtien Manner-Suomessa ajamiseen hyväksytään kaikissa Suomen tunnustamissa valtioissa annetut ajokortit.

Ajokorttilain muutos koskee muita ajokortteja kuin niitä, jotka on annettu EU- tai ETA-valtiossa tai Geneven tai Wienin kansainväliseen tieliikennesopimukseen liittyneessä valtiossa.

Muu ulkomailla annettu ajokortti hyväksytään yhden vuoden ajan ajokortin haltijan maahantulosta, jos kortti on voimassa sen myöntäneessä maassa ja se täyttää tietyt muotovaatimukset.

Ulkomaisen ajokortin tiedot on ilmoitettava latinalaisin kirjaimin ja ajokortista on käytävä ilmi ajokortin sisältämä ajo-oikeus tai ajokortin mukana on oltava vastaavat tiedot sisältävä auktorisoidun kääntäjän tai muun luotettavan tahon käännös suomen, ruotsin, norjan, tanskan, englannin, saksan tai ranskan kielellä.

Ajokorttiturismin ehkäisemiseksi ajokortin kelpoisuuden edellytyksenä on, ettei henkilön vakinainen asuinpaikka ole ollut Suomessa ajokorttia myönnettäessä.

Hallitus esitti ajokorttilain muutoksen vahvistamista torstaina. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa laki perjantaina.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt