Ulkoasiainvaliokunta puoltaa sotilaallista koulutusapua Irakille

Eduskunnan ulkoasiainvaliokunta puoltaa Suomen osallistumista Irakin armeijan ja turvallisuusjoukkojen koulutukseen.

Lähettämällä sotilaita koulutustehtäviin Pohjois-Irakiin Suomi osallistuu taisteluun ääri-islamilaista ISIL-järjestöä vastaan.

Operaation tavoitteena on vahvistaa Irakin kykyä toimia ISIL-järjestöä vastaan ja palauttaa laillisen valtiovallan kontrolli sekä tukea alueellisen turvallisuuden ja vakauden palauttamisessa.

Koulutustukea on Irakin hallituksen nimenomaisen pyynnön mukaisesti tarkoitus antaa myös Irakin Kurdistanin turvallisuusjoukoille. Suomen on tarkoitus osallistua Saksan johtamaan ja koordinoimaan koulutukseen kurdialueella Erbilissä.

Valiokunta pitää mietinnössään ulko- ja turvallisuuspoliittisen johdonmukaisuuden kannalta perusteltuna, että Suomi osallistuu osaltaan Yhdysvaltojen koordinoimaan kansainväliseen yhteistyöhön ISIL:n toiminnan vastustamiseksi.

Alueen haastava turvallisuustilanne huomioon ottaen ulkoasiainvaliokunta edellyttää, että joukkojen omasuojaa koskevat kysymykset on ratkaistava puolustusvoimia tyydyttävällä tavalla ennen kuin joukkoja voidaan lähettää Irakiin.

Valiokunnan mukaan osallistuminen saattaa lisätä Suomeen kohdistuvaa terrorismin uhkaa. Valiokunta suhtautuu asiaan erittäin vakavasti ja uhkiin on varauduttava. Valiokunta toteaa, että operaatiosta poisjääminen ei vähennä terrorismin uhkaa sinällään. Operaation tarkoituksena on heikentää ISIL:in toimintaa ja tällä on pitemmällä aikavälillä myönteisiä vaikutuksia myös Suomen turvallisuuteen.

Suomen on tarkoitus lähettää operaatioon enintään 50 sotilasta. Operaatio maksaa noin 15 miljoonaa euroa suunnitellun vuoden ajanjaksolta.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt