Ukrainan varapääministeri Verkkouutisille: Uudet myönnytykset Venäjälle olisivat valtava virhe

Oligarkin yllätysaloite länsi-integraation jäädyttämisestä herättää suuttumusta Ukrainassa.

Vaikutusvaltainen ukrainalaisliikemies Viktor Pintšuk on esittänyt, että Ukrainan tulisi lakata toistaiseksi tavoittelemasta jäsenyyttä EU:ssa ja Natossa. Myös Krimin palauttaminen ja Itä-Ukrainan miehitettyjen alueiden saattaminen takaisin hallituksen valvontaan kannattaisi hänen mielestään tällä erää unohtaa.

Noudattamalla tätä realistiseksi kuvaamaansa aloitetta Ukraina voisi Pintšukin mukaan antaa panoksensa meneillään olevan kriisin ratkaisemiseen. Hän sanoo toivovansa, että presidentti Donald Trumpin Ukrainaa kohtaan tuntema sympatia loisi pohjan merkityksellisille neuvotteluille ja sopimuksille.

Mittavat kansainväliset verkostot itselleen rakentanut Pintšuk esitteli näkemyksiään amerikkalaiseen Wall Street Journaliin laatimassaan mielipidekirjoituksessa.

Vapauden kova hinta

Viktor Pintšukin aloitetta on pidetty yllättävänä, sillä hän on aiemmin profiloitunut länsisuuntauksen aktiivisena puolestapuhujana. Sen sisältämät ehdotukset ovat nostattaneet voimakasta vastustusta Ukrainassa.

Maan presidentinhallinnon apulaispäällikkö Kostyantin Jeliseyev kiiruhti vastineessaan toteamaan, että alistuminen Pintšukin ehdotuksiin merkitsisi itsenäisyyden menettämistä.

Verkkouutisten haastattelema varapääministeri Ivanna Klympuš-Tsintsadze on samoilla linjoilla.

– Ehdotuksia, joita Pintšuk kirjoituksessaan esitti, ei ole hyväksytty sen enempää kansalaisyhteiskunnan piirissä kuin Ukrainan johdossa. Hänen esittämänsä kompromissit eivät johtaisi konfliktin ratkaisuun, Klympuš sanoo.

Eurooppalaisesta ja euroatlanttisesta integraatiosta maansa hallituksessa vastaava Klympuš korostaa lähentymisen länteen olleen ukrainalaisten oma valinta. Siitä on hänen mukaansa muodostunut Ukrainan modernisaation ja sisäisten uudistusten symboli, jonka taustalla heijastuu huoli vapaudesta, demokratiasta sekä oikeusvaltioperiaatteen ja ihmisoikeuksien toteutumisesta.

Eurooppalaisen integraation hylkääminen ei hänen mukaansa enää ole vaihtoehto, jonka ukrainalaiset olisivat valmiita hyväksymään, eikä se myöskään pysäyttäisi Venäjän aggressiota.

– Puolueettomuus ei tarjonnut Ukrainalle minkäänlaista turvaa Venäjältä eikä se taannut ystävällisiä ja rauhanomaisia suhteita Venäjän kanssa, Klympuš sanoo.

– Kyse on valtiosta, joka ymmärtää vain voimaa, taipumattomuutta ja kykyä hyökkäyksen torjumiseen. Vasta niiden myötä se voi kenties olla valmis jonkinlaiseen vuoropuheluun.

Hinta, jota Ukraina joutuu maksamaan oikeudestaan valita vapaasti oma tiensä, on Klympušin mukaan valtava. Hän muistuttaa noin 10 000 ukrainalaisen sotilaan ja siviilin menettäneen henkensä ja yli 22 000:n haavoittuneen vuonna 2014 puhjenneissa Itä-Ukrainan taisteluissa. Tappiot kasvavat joka päivä.

– Ennakkotapaus, jossa hyökkääjän vaatimuksiin suostuttaisiin ja palattaisiin Venäjän kanssa normaaliin päiväjärjestykseen sellaisen kansakunnan kustannuksella, joka on selvästi osoittanut valmiutensa ja kykynsä oikeuksiensa puolustamiseen, olisi valtava virhe, Klympuš painottaa.

Laajempi geopoliittinen kampanja

Joukko nimekkäitä ukrainalaisia tutkijoita ja toimittajia on katsonut Pintšukin kirjoituksen olevan osa laajempaa geopoliittista kampanjaa, jonka tarkoituksena on saada Ukraina alistumaan Venäjän vaikutuspiiriin.

Pintšuk on reagoinut aloitteensa nostattamaan kritiikkivyöryyn muun muassa selittämällä, että Wall Street Journalin tuskallisiin kompromisseihin kehottava otsikko ei ollut peräisin hänen vaan toimituksen kynästä.

Hän suunnitteli jatkavansa keskustelua aloitteestaan myös perjantaina päättyneessä Maailman talousfoorumin kokouksessa Sveitsin Davosissa. Kokoukseen osallistui myös Ukrainan presidentti Petro Poroshenko. Pintšukin isännöimällä aamiaisella hän ei kuitenkaan aikonut olla läsnä.

Reformit ansaitsevat tukemme

Ulkopoliittisen instituutin (UPI) ohjelmajohtaja Arkady Moshes moittii Viktor Pintšukin aloitetta epärealistiseksi.

– Vaikka Pintšukin ehdotukset eivät sisällä minkäänlaisia takuita tai edes lupauksia Ukrainalle, Ukrainan tulisi silti kantaa kolme neljännestä koko taakasta. Samaan aikaan Krimin ja Itä-Ukrainan asema jäisi vaille kestävää ratkaisua. Tällainen malli olisi Ukrainan kannalta tuhoisa, mutta palvelisi Venäjän etua, Moshes sanoo.

Meneillään olevat uudistukset ovat hänen mukaansa avainasemassa Ukrainan tulevaisuuden kannalta.

– Ukrainalla on aito halu uudistua, ja sitä on tuettava tässä pyrkimyksessään. Pintšuk nostaa epäviisaasti Itä-Ukrainan konfliktin keskiöön, vaikka tärkeämpää olisi nyt keskittyä reformeihin ja korruptionvastaiseen taisteluun.

Moshes korostaa arvostavansa Pintšukin pitkäaikaista panosta Ukrainan lähentämiseksi läntiseen Eurooppaan. Hän ei usko, että tämä olisi kirjoituksellaan pyrkinyt toimimaan vastoin maansa etua.

– Miksi Pintšuk sitten kirjoitti mitä kirjoitti? Ilmeisesti hän on päätellyt, että länsi on valmis pitkälle tekemään pitkälle meneviä myönnytyksiä Ukrainan suhteen, ja otaksuu nyt tasoittavansa tietä edes joten kuten siedettävälle kompromissille, Moshes pohtii.

Ukrainalaiset ovat hänen mukaansa yhä turhautuneempia vaikutelmaan EU:n heikosta sitoutumisesta kumppanuuden syventämiseen. Sen tunnusmerkiksi on noussut ukrainalaisille myönnettävän viisumivapauden viivästyminen siitä huolimatta, että kaikki Ukrainalle asetetut ehdot ovat täyttyneet.

– Vaikka viisumivapaus toki onkin lähinnä symbolinen kysymys, EU:n kompuroinnin aiheuttama pettymys nostattaa Ukrainassa hyvin pahaa verta. Tähän olisi syytä suhtautua vakavasti. Ukraina ei voi onnistua ilman ansaitsemaansa tukea.

Arkady Moshes toimii UPI:n EU:n itäinen naapurusto ja Venäjä -tutkimusohjelman johtajana.

Toimittaja: Heikki Hakala

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt