Ukrainalaisia sotilaita Itä-Ukrainassa. VOLSKII / AFP) - LEHTIKUVA / AFP

Ukrainalaiskenraali: Donbass vapautettava aseellisesti

Käsitys Venäjän voittamattomuudesta on kenraalin mielestä katteeton myytti.

Ukrainan valtiojohdolta puuttuu kenraaliluutnantti Oleksii Lavrenjukin mukaan konkreettinen suunnitelma Venäjän miehittämien alueiden palauttamisesta Ukrainan hallintaan. Hän pitää sotilaallista ratkaisua alueiden vapauttamiseksi täysin realistisena, kunhan riittävä tahto ja uskallus on olemassa.

– Se on tehtävissä. Meidän ei kuitenkaan pidä pelätä, niin vahvasti kuin jotkut pelokkaat henkilöt Ukrainassa ja muualla pyrkivätkin vakuuttamaan meidät Venäjän suuresta voimasta ja ”voittamattomuudesta”, kenraali kirjoittaa ukrainalaisessa Euromaidan Press -verkkolehdessä. 

– Ei, meillä tosiaan on kyky omin voimin kukistaa Venäjän federaatio ja palauttaa Ukrainan alueellinen koskemattomuus, hän toteaa.

Sotilaallisesta näkökulmasta tämä edellyttää hänen mukaansa muun muassa vähintään viiden uuden täysin varustellun maavoimien prikaatin perustamista. Hän kehottaa muodostamaan myös neljä kahdestatoista mekanisoidusta prikaatista koostuvaa armeijakuntaa, joista kaksi operoisi pohjoisella ja yksi eteläisellä lohkolla. Yhden armeijakunnan hän sijoittaisi reserviksi Harkovan ja Donetskin väliin.

Ukrainan asevoimien on Lavrenjukin mukaan perustuttava yleiseen asevelvollisuuteen, joka koskee kaikkia palveluskelpoisia kansalaisia. Tämä mahdollistaisi maanpuolustuskoulutuksen antamisen 1,5 miljoonan sotilaalle seuraavien kymmenen vuoden aikana.

Ennen siirtymistään reserviin kenraaliluutnantti Lavrenjuk on palvellut muun muassa maansa asevoimien koulutuspäällikkönä sekä sotilasakatemian strategisen osaston johtajana. 

”Rauhanturvaajat eivät ole ratkaisu”

Donbassin takaisinvaltausta kenraaliluutnantti Lavrenjuk kehottaa pohjustamaan alueen asukkaille suunnatulla informaatiokampanjalla. 

– Taistelukokemukseni on opettanut minulle, että meidän on myös suojeltava näitä ihmisiä. Meidän on tarjottava Donbassin kaivosmiehille, traktorinkuljettajille ja maanviljelijöille sekä rauha että työpaikkoja, palkkaa ja eläkkeitä. Meidän on myös korjattava heidän kotinsa, siltansa, tiensä, koulunsa ja sairaalansa, Lavrenjuk sanoo.

Donbassia ei voida hänen mukaansa rauhoittaa rauhanturvaajien voimin, vaan siihen tarvitaan Ukrainan armeijaa.

– Haluan johtopäätöksenä korostaa, että mitkään rauhanturvaajat, vihreät baretit, siniset kypärät tai Etyjin edustajat eivät voi meitä auttaa. Vain me voimme ottaa alueemme takaisin. On hyödytöntä odottaa, että Vladimir Putin jonakin päivänä määräisi joukkonsa palaamaan Donbassista hiljaa ja rauhanomaisesti. Niin ei tule tapahtumaan, Lavrenjuk toteaa.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt