Taimen tutkijan käsissä. LEHTIKUVA/OULANGAN TAIMEN -HANKE

Uhanalaisen kalan pyynti voi käydä kalliiksi – jopa 7510 euroa

Ministeriö on lähettänyt lausunnolle asetusluonnoksen uhanalaisten ja taantuneiden kalojen arvoista.

Asetusluonnos liittyy 1. toukokuuta voimaan tulevaan kalastuslain muutokseen, jonka mukaan tiettyjen – laissa mainittuihin uhanalaisiin ja taantuneisiin kalalajeihin kohdistuvien – kalastusrikosten ja -rikkomusten yhteydessä tulee jatkossa tuomita valtiolle menetettäväksi se arvo, joka rikoksen tai rikkomuksen kohteena olevalla kalalla on lajinsa edustajana.

Kalalajit, joita menettämisseuraamus koskee, ovat lohi, järvilohi, ankerias, nahkiainen, taimen, harjus, nieriä, jokirapu sekä mereen laskevassa joessa tai purossa oleva siika. Asetusluonnoksessa lajit on jaettu edelleen tarkoituksenmukaisiin suojeluyksiköihin tuoreimman uhanalaisuusarvioinnin ja kalastusasetuksen perusteella.

Asetusluonnoksessa esitettävät arvot perustuvat Luonnonvarakeskuksen laskelmiin siitä, miten kalliiksi kunkin suojeluyksikön korvaaminen uudella vastaavalla yksiköllä käytännössä tulee.

Luonnokseen sisältyy 23 erilaista arvoa, jotka vaihtelevat välillä 50-7 510 euroa. Korkeinta arvoa esitetään äärimmäisen uhanalaiselle Vuoksen vesistöalueen järvilohelle. Korvausarvon määrittely perustuu kunkin suojeluyksikön osalta sen suojelun tarpeeseen, uusiutumiskykyyn ja lisääntymisikäisen kannan kokoon.

– Jatkossa uhanalaisten vaelluskalojen salakalastuksesta on tuntuvat seuraukset. Kalojen arvojen asettaminen antaa selkänojaa valvojille ja viranomaisille puuttua laittomaan pyyntiin ja nostaa kynnystä lähteä kalavarkaisiin, maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) sanoo.

Salakalastuksen seuraamuksia koskevan kalastuslain muutoksen tavoitteena on maa- ja metsätalousministeriön mukaan tehostaa uhanalaisten ja taantuneiden kalalajien suojelua ja elpymistä.

Etenkin vaelluskalakantojen, kuten äärimmäisen uhanalaiseksi luokitellun Saimaan järvilohen, osalta on ollut ongelmallista, että kalojen elinolojen parantamiseen tähdänneet kalliit toimenpiteet ovat joissain tapauksissa mitätöityneet kokonaan salakalastuksen takia. Esimerkiksi Pielisjoella Kuurnan voimalaitoksen alapuolella on usein tavattu kalastajia kalastamassa laittomasti Saimaan järvilohia.

Seuraamukset laittomasta kalastuksesta ovat tähän asti olleet niin vähäisiä, että seuraamusjärjestelmä on koettu osin tehottomaksi. Korvausarvojen vahvistamisen uskotaan lisäävän lajien suojaa laitonta kalastusta vastaan.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt