Silpomisasia tuli eduskunnan käsittelyyn kansalaisaloitteen pohjalta. LEHTIKUVA/MARTTI KAINULAINEN

Tyttöjen sukuelinten silpomisen rangaistavuus etenee

Kokoomusedustajien mukaan asia on voitto ihmisoikeuksille ja tyttöjen ja naisten itsemääräämisoikeudelle.

Lakivaliokunnan kokoomuslaiset kansanedustajat Pihla Keto-Huovinen, Marko Kilpi ja Ruut Sjöblom iloitsevat lakivaliokunnan keskiviikkona hyväksymästä kannasta tyttöjen sukuelinten silpomisen erilliskriminalisointia koskevan kansalaisaloitteeseen.

Valiokunta esittää eduskunnalle hyväksyttäväksi lausumaa, jonka mukaan hallituksen on mahdollisimman ripeästi ryhdyttävä toimenpiteisiin tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomisen säätämiseksi rikoslaissa rangaistavaksi nykyistä selkeämmin ja annettava tarvittavat lakiehdotukset eduskunnan käsiteltäviksi kuluvan vaalikauden aikana.

– Valiokunnan kanta on voitto ihmisoikeuksille ja tyttöjen ja naisten itsemääräämisoikeudelle. Tyttöjen ja naisten sukuelinten silpominen on järkyttävä väkivallan muoto, joka on kitkettävä Suomesta. Kokoomus haluaa varmistaa lainsäädäntöä selkeyttämällä ja muin ennaltaehkäisevin toimenpitein, ettei yksikään tyttö joudu elämään Suomessa silpomisuhan alla. Mikäli eduskunta hyväksyy valiokunnan esityksen kuten toivomme, on hallituksen pakko toimia asiassa, Keto-Huovinen sanoo.

Silpomisasia tuli eduskunnan käsittelyyn kansalaisaloitteen pohjalta. Kokoomusedustajat ovat tyytyväisiä aloitteen herättämästä laajasta kansalaiskeskustelusta ja edellyttävät, että Sanna Marinin (sd.) hallitus ryhtyy valmistelemaan tarvittavat silpomisen vastaiset lainmuutokset ja muut tarvittavat toimenpiteet viipymättä.

– Haluan kiittää kansalaisaloitteen tekijöitä äärimmäisen tärkeän asian nostamisesta eduskunnan käsittelyyn. Silpomisvaarassa on Suomessa tälläkin hetkellä merkittävä määrä tyttöjä. Meidän on suojeltava heitä kaikin käytettävissä olevin keinoin. Hallituksen on kiirehdittävä, jotta tarvittavat lainmuutokset saadaan voimaan mahdollisimman nopeasti. Yksikin silvottu tyttö on liikaa, emme voi enää odottaa, Kilpi sanoo.

Kokoomusedustajat painottavat, ettei kriminalisoinnin selkeyttäminen yksin riitä, vaan silpomisen vastaisessa työssä tarvitaan lisäksi useita eri viranomaisten toimivaltaan kuuluvia ennaltaehkäiseviä toimia.

Sjöblomin mielestä kriminalisoinnin selkeyden lisäksi välttämätöntä on se, että silpomistapaukset tulevat viranomaisten tietoon.

– Meidän on varmistettava, että ammattilaiset ottavat silpomisasian puheeksi ja ilmoittavat epäillessään asiasta eteenpäin. Keskeisiä tarvittavia toimenpiteitä ovat muun muassa viranomaisten koulutuksen ja yhteistyön vahvistaminen, lastensuojelulaissa tarkoitetun ilmoitusvelvollisuuden toteutumisen varmistaminen sekä silpomisen vastaisen työn resurssien turvaaminen, hän sanoo.

Tyttöjen silpomisen lisäksi lakivaliokunta ottaa mietinnössään kantaa poikien ympärileikkausta koskeviin sääntelytarpeisiin. Kokoomusedustajat pitävät hyvänä valiokunnan linjausta, jonka mukaan myös poikien ei-lääketieteellisiin ympärileikkauksiin liittyy sääntelytarpeita, joita on aiheellista selvittää ja arvioida tarkemmin.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt