Sähköautoa ladataan. LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

Latauspisteitä liikaa, kustannukset kaksinkertaiset

Direktiivi sähköautojen latausinfrasta on Keskuskauppakamarin mielestä saanut korean kansallisen kuorrutuksen.

Kauppakamareiden mielestä hallituksen ylimitoitettu esitys sähköautojen latauspisteiden määrästä vähentää pahimmillaan muita ilmastoystävällisiä investointeja.

– Direktiivi sähköautojen latausinfrasta on saanut Suomessa korean kansallisen kuorrutuksen, kun sitä ollaan tuomassa lainsäädäntöön. Ei ole kohtuullista, että yhdessä jäsenvaltiossa asetetaan huomattavasti korkeammat velvoitteet kuin muualla Euroopassa, toteaa Keskuskauppakamarin johtava liikenne- ja elinkeinopoliittinen asiantuntija Päivi Wood tiedotteessa. 

Hallituksen esityksen mukaan muihin kuin asuinkäytössä oleviin rakennuksiin, joissa on yli 20 pysäköintipaikkaa, tulee asentaa latauspiste 10 prosentille pysäköintipaikoista vuoteen 2025 mennessä. Hallituksen esityksessä asetetaan vaatimusten velvoitteita yli direktiivin. Se koskee uusia, laajasti korjattavia ja olemassa olevia rakennuksia sekä pysäköintitaloja.

Hallituksen esityksen perusteluissa nojataan parin tuhannen euron investointikustannuksiin latauspistettä kohden. Keskuskauppakamari kertoo, että yrityksiltä saatujen tietojen mukaan kustannusten euromäärä voidaan tuplata esityksen arvioon verrattuna.

Kauppakamarit pitävät tärkeänä, että yhteisesti Eurooppa-tasolla määriteltyihin tavoitteisiin suhtaudutaan vakavasti.  

– Euroopan sisämarkkinoiden toimivuuden kannalta on tärkeää, että asiat, joista säädetään unionin tasolla, toimeenpannaan kansallisella tasolla ilman tarpeettomia kiristyksiä tai lisäyksiä EU-tason sääntelyyn, Wood painottaa.

Hänen mielestään Suomen ei pidä ampua itseään jalkaan luomalla itselleen muita Euroopan maita tiukempia vaatimuksia. 

– Ei ole mitään syytä asettaa yrityksiä epäedulliseen asemaan Suomen rajojen ulkopuolella oleviin kilpailijoihinsa nähden, hän huomauttaa.

Kauppakamarit korostavat teknologianeutraalia lähestymistapaa lainsäädännössä.

– Investoinnit tulee kohdentaa vaikutuksiltaan merkittävimpiin toimenpiteisiin. Hallituksen ehdotuksessa asetetut vaatimukset ovat ylimitoitettuja ja pahimmillaan niihin käytettävät taloudelliset investoinnit vähentävät muiden ilmastoystävällisten investointien tekemistä, Wood varoittaa. 

Lue myös:

Keiden kaikkien on pakko rakentaa latauspiste?

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt