Tiemaksujen suunnittelu jakaa mielipiteitä. LEHTIKUVA / JUSSI NUKARI

Tyrmäys Helsingin suunnitelmalle: Tiemaksuja ajetaan puoliväkisin

Uudenmaan kuntapäättäjät haluavat tasapainoisempia päästöleikkauksia.

Uudenmaan kuntapäättäjät toivovat Uusimaassa julkaistussa mielipidekirjoituksessaan, että ilmastokysymykset saavat vahvan roolin tulevassa hallitusohjelmassa. Heidän mukaansa Helsingin seudulle yritetään kuitenkin ajaa puoliväkisin tiemaksuja liikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi.

Kirjoittajat esittävät Suomen ympäristökeskuksen ja Tilastokeskuksen tutkimukseen vedoten, että tieliikenteen osuus koko Suomen kasvihuonepäästöistä on noin 17 prosenttia. Henkilöautoliikenteen osuus on yhdeksän prosenttia ja tieliikenteen tavarankuljetusten vastaavasti seitsemän prosenttia.

”Edellä todetun faktan valossa pitäisi olla selvää, että tiemaksu ei tilannetta ratkaise”, joukko Uudenmaan kuntapäättäjiä kirjoittaa.

Liikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi vaaditaan heidän mukaansa valtion instrumentteja sähkö- ja kaasuautojen sekä muiden vaihtoehtoisten käyttövoimien yleistymisen edistämiseksi.

Valtion tulisi myös osoittaa nykyistä vahvempaa panostusta valtion väyläverkolle ja kuntien katuverkolle sijoittuviin kävely- ja pyöräväylähankkeisiin, liityntäpysäköintikohteisiin ja joukkoliikenteen tukemiseen.

”MAL2019-suunnitelman valmistelun yhteydessä on ilmennyt, että tiemaksut vaikuttavat haitallisesti työvoimasaavutettavuuteen: tiemaksu kasvattaa työssäkäyjän kustannuksia ja samalla myös matkavastusta. Myöskään suunnitelmassa esitettyjä kompensaatiotoimenpiteitä ei voida pitää riittävinä KUUMA-seudun kannalta tiemaksujen perustelemiseksi,” kirjoittajat esittävät.

Mielipidekirjoituksen tehneet Hyvinkään kaupunginjohtaja Jyrki Mattila, Järvenpään kaupunginjohtaja Olli Naukkarinen, Keravan kaupunginjohtaja Kirsi Rontu, Kirkkonummen kunnanjohtaja Tarmo Aarnio, Mäntsälän kunnanjohtaja Esko Kairesalo, Nurmijärven kunnanjohtaja Outi Mäkelä, Pornaisten kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, Sipoon kunnanjohtaja Mikael Grannas, Tuusulan kansliapäällikkö Harri Lipasti ja Vihdin kunnanjohtaja Erkki Eerola vetoavat hallitusneuvottelijoihin tasapainoisempien päästöjen leikkaustoimenpiteiden puolesta.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt