Ekonomistin mukaan työnteon kannustimia lisäävät leikkaukset kohdistettaisiin mallissa vain osaan työttömistä. LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

”Työttömyysturvan porrastus johtaisi rajuihin leikkauksiin”

SAK:n pääekonomistin mukaan porrastusmalli olisi inhimillisesti ja poliittisesti kehno ratkaisu.

SAK:n pääekonomisti Ilkka Kaukoranta arvostelee ehdotusta työttömyysturvan porrastamisesta. Mallissa työttömyysturva olisi alkuvaiheessa korkeampi ja laskisi työttömyyden keston mukaan.

– Vaikka moni taloustieteilijä suosittelee työttömyysturvan porrastusta keinona parantaa työnhaun kannustimia, tällaisen mallin hyödyistä ei ole teorian eikä empirian valossa yksimielisyyttä. Porrastus on erityisen huono idea, jos pitkäaikaistyöttömien mahdollisuudet reagoida muuttuneisiin kannustimiin ja työllistyä ovat muita huonommat, Kaukoranta kirjoittaa blogissaan.

Hänen mukaansa myös kustannusneutraali porrastus olisi pitkäaikaistyöttömän näkökulmasta leikkaus.

Ilkka Kaukoranta mainitsee esimerkkinä mallin, jossa työttömyysetuus olisi ensimmäiset kuusi kuukautta viisi prosenttia nykyistä korkeampi ja sen jälkeen kuusi prosenttia nykyistä alhaisempi. Malli leikkaisi puolitoista vuotta työttömänä olevan yhteenlaskettuja työttömyysetuuksia 560 eurolla. Vain puoli vuotta työttömänä oleva saisi etuuksia 400 euroa nykyistä enemmän.

Valtiovarainministeriö on arvioinut, että työttömyysturvan leikkaaminen kolmella prosentilla kaikilta työttömiltä vahvistaisi työllisyyttä 5000 hengellä.

– Jos tällaiseen työllisyysvaikutukseen pyritään mallilla, jossa alkuvaiheen työttömyysturvaa parannetaan esimerkiksi viidellä prosentilla ensimmäisten kuuden kuukauden aikana, portaan jälkeisen leikkauksen olisi oltava peräti 12 prosenttia suhteessa nykytasoon, Kaukoranta toteaa.

Hän huomauttaa, ettei SAK kannata minkäänlaisia leikkauksia työttömyysturvaan ja kuvailee porrastusmallia ”poikkeuksellisen raa’aksi keinoksi”. Kaukorannan mukaan julkista taloutta voisi vahvistaa myös veronkorotuksilla.

– En ymmärrä niitä, jotka ovat valmiit leikkaamaan työttömyysturvasta sitä porrastamalla. Nähdäkseni työllisyyshyödyn hakeminen porrastusmallin kautta johtaa väistämättä niin rajuihin leikkauksiin pitkäaikaistyöttömien etuuksiin, että se on sekä inhimillisesti että poliittisesti huono ratkaisu, Ilkka Kaukoranta kirjoittaa.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt