Työttömyysturvaan suunnitteilla leikkuri kolmen kuukauden välein

Mikäli työtön ei ole ollut töissä viittä päivää kolmen kuukauden aikana, hänen työttömyysturvaansa leikattaisiin.

Työttömyysturvaan suunnitellaan uudenlaista porrastusta, jonka tavoitteena on muuttaa nykyistä passiivista työttömyysturvaa aktiivisemmaksi. Muutos olisi osa hallituksen työllisyyspakettia, josta neuvotellaan parhaillaan työmarkkinakeskusjärjestöjen kanssa.

Verkkouutisten tietojen mukaan työttömällä olisi joka kolmas kuukausi haastattelu työvoimahallinnon edustajan kanssa. Keskustelussa käytäisiin läpi, onko työtön ollut aktiivinen kuluneen kolmen kuukauden aikana.

Aktiivisuudella tarkoitetaan sitä, että työtön on tehnyt töitä vähintään viiden päivän ajan kuluneen kolmen kuukauden aikana. Neuvotteluja käydään vielä siitä, voisiko aktiivisuus tarkoittaa myös esimerkiksi kouluttautumista.

Mikäli työtön ei ole ollut aktiivinen, hänen työttömyysturvansa alenee kolmella prosentilla joka kerta kolmen kuukauden välein. Mikäli työtön on ollut aktiivinen, työttömyysturvan taso säilyy ennallaan.

Työllisyyspakettiin on tulossa myös eläkearmahdus. Se tarkoittaa sitä, että yli viisi vuotta työttömänä olleet yli 60-vuotiaat päästettäisiin eläkkeelle. Kyse olisi kertaluonteisesta ratkaisusta, ja se koskisi vajaata 3 000 henkilöä. Perussuomalaiset ovat ristineet ehdotuksen Lex Lindströmiksi työ- ja oikeusministeri Jari Lindströmin (ps.) mukaan.

Lisäksi pakettiin olisi tulossa ansiosidonnaisen työttömyysturvan käytön laajentaminen siten, että ansiosidonnaista päivärahaa voitaisiin käyttää työnantajalle maksettavana palkkatukena tai yrittäjän starttirahana.

Neuvottelut työllisyyspaketista ovat vielä kesken. Hallitus ja työmarkkinajärjestöt tapaavat asian tiimoilta huomenna tiistaina. Hallituksen tarkoituksena on päättää työllisyyspaketista budjettiriihessä, joka käydään tämän viikon keskiviikkona ja torstaina.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt