Ansiopäivärahan määrän laskentaa Työttömyyskassojen yhteisjärjestön sivuilla. LEHTIKUVA/RONI REKOMAA

Työttömyyskassoissa näkyy käänne huonompaan

Työttömyyskassat maksoivat viime vuonna ansiopäivärahoina 1,7 miljardia euroa.

Kulut ovat laskeneet 200 miljoonaa euroa edellisvuodesta ja 1,2 miljardia vuoden 2015 jälkeen, kertoo Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö TYJ.

Viime vuonna 246 000 henkilöä sai ansiopäivärahaa työttömyyskassasta. Ansiopäivärahan saajien määrä laski kuusi prosenttia edellisvuodesta.

Vaikka ansiopäivärahakulut laskivat viime vuonna, lasku hidastui loppuvuotta kohden. Joulukuussa kulut kääntyivät pieneen nousuun edellisvuoden tilanteeseen verrattuna.

Myös ansiopäivärahan saajien määrän lasku hidastui ja kääntyi lopulta nousuun loppuvuonna.

Ansiopäivärahaa lomautuksen ajalta saavien määrä alkoi samaten kasvaa syksyllä. Joulukuussa lomautettujen määrä nousi 47 prosenttia edellisvuoden tilanteeseen nähden.

Ansiopäivärahan saajista 38 prosenttia sai viime vuonna soviteltua päivärahaa osa-aikatyön, keikkatyön tai pienimuotoisen yritystoiminnan ajalta. Osuus on tuplaantunut vuoden 2011 jälkeen.

Vuorottelukorvausta maksettiin viime vuonna noin 6 000 henkilölle. Vuorotteluvapaan käyttö on laskenut 72 prosenttia vuoden 2014 jälkeen. Vuorotteluvapaan edellytyksiä tiukennettiin vuosina 2014 ja 2016 ja esimerkiksi työhistoriaedellytys nostetiin vuoden 2016 alussa 20 vuoteen.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt