Työttömyys lisää itsemurhia

Työttömyys on tuoreen tutkimuksen mukaan talouslamaa suurempi itsemurhariski, kertoo uutispalvelu Duodecim.

Työttömyys aiheuttaa Lancet Psychiatry -lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan suuremman itsemurhariskin kuin talouskriisi.

Tutkimuksessa tarkasteltiin itsemurhia 63 maassa vuosina 2000–2011.

Työttömyyteen liittyvät itsemurhat alkoivat tutkimuksen mukaan yleistyä jo noin puoli vuotta ennen työttömyyden tilastollista kasvua. Itsemurhat lisääntyvät eniten niissä maissa, joissa työttömyys oli aiemmin ollut vähäistä.

Vuosina 2000–2011 itsemurhan teki vuosittain yhteensä noin 230 000 ihmistä. Itsemurhista arviolta viidennes liittyi työttömyyteen. Tutkimuksen mukaan vuonna 2008 alkanut talouskriisi on todennäköisesti johtanut noin 5 000 itsemurhaan.

Uutispalvelu Duodecimin mukaan tutkijat toivovat nykyistä enemmän huomiota työttömyyden haitallisiin seurauksiin. Työttömyyteen liittyvä riski pitäisi tutkijoiden mielestä huomioida myös itsemurhien ehkäisyssä.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt