Työllisyysasteen trendiluku oli syyskuussa 72,8 prosenttia. LEHTIKUVA/MIKKO STIG

Työttömyys laski syyskuussa

Tilastokeskuksen mukaan työllisiä oli syyskuussa 40000 enemmän kuin vuotta aiemmin.

Työttömiä oli kuluvan vuoden syyskuussa 9 000 vähemmän kuin viime vuoden syyskuussa. Työllisyysasteen trendiluku oli 72,8 prosenttia ja työttömyysasteen trendiluku 6,7 prosenttia.

Tilastokeskus huomauttaa, että työttömyys ja työllisyys vaihtelevat kuukausittain varsin paljon ja muutos edellisen kuukauden havaintoon kertoo lähinnä kausi-ilmiöstä eikä suhdannekehityksestä. Tämän vuoksi tuoreinta tilastotietoa verrataan edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan.

Sen sijaan trendisarjan luvut, joista on poistettu kausi- ja satunnaisvaihtelu, ovat keskenään vertailukelpoisia, ja näin aikasarjan trendistä on helpompi havaita pitkän aikavälin kehitykseen ja suhdannevaihteluihin liittyviä ilmiöitä.

Työllisyysasteen trendiluku oli syyskuussa 72,8 prosenttia. Trendisarjan tuoreimman päivityksen jälkeen työllisyysasteen trendiluku oli elokuussa 72,6 prosenttia. Työttömyysasteen trendiluku pysyi syyskuussa samana edelliseen kuukauteen verrattuna, ollen 6,7 prosenttia.

Työllisiä oli kuluvan vuoden syyskuussa 2 573 000, mikä oli 40 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisiä miehiä oli tuhat enemmän ja naisia 39 000 enemmän kuin vuoden 2018 syyskuussa.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli syyskuussa 72,7 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 71,4 prosenttia. 15–64-vuotiaiden miesten työllisyysaste nousi edellisen vuoden syyskuusta 0,3 prosenttiyksikköä 73,8 prosenttiin ja naisten työllisyysaste nousi 2,4 prosenttiyksikköä 71,5 prosenttiin.

Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2019 syyskuussa 161 000, mikä oli 9 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Työttömyysaste oli syyskuussa 5,9 prosenttia eli 0,4 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Miesten työttömyysaste oli 6,1 prosenttia eli 0,4 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Naisten työttömyysaste laski 1,3 prosenttiyksikköä 5,7 prosenttiin.

15–24-vuotiaita nuoria oli syyskuussa yhteensä 612 000. Heistä työllisiä oli 241 000 ja työttömiä 40000. Työvoimaan, eli työllisiin ja työttömiin, kuuluvien nuorten määrä oli näin ollen 282 000. Nuorten 15–24-vuotiaiden työttömyysaste, eli työttömien osuus työvoimasta, oli syyskuussa 14,3 prosenttia, mikä oli lähes saman verran kuin vuotta aiemmin.

Nuorten työttömyysasteen trendi oli 17,1 prosenttia. 15–24-vuotiaiden nuorten työttömien osuus samanikäisestä väestöstä oli 6,6 prosenttia.

Työvoiman ulkopuolella olevia oli kuluvan vuoden syyskuussa 1 395 000 eli 27 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoiman ulkopuolella olevista oli piilotyöttömiä 111 000, mikä oli 17 000 vähemmän kuin viime vuoden syyskuussa.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt