LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER

Työttömien osuus velkajärjestelyissä väheni

Työttömien osuus hakijoista laski viime vuonna viidennekseen, mikä oli kuitenkin edelleen selvästi enemmän kuin heidän väestöosuutensa.

Tilastokeskuksen tietojen mukaan yksityishenkilöt jättivät viime vuonna käräjäoikeuksiin 4 533 velkajärjestelyhakemusta, mikä oli 7,6 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Velkajärjestelyä hakeneita henkilöitä oli vain 21 vähemmän kuin hakemuksia. Noin neljänneksen hakemuksista tekivät 45–54-vuotiaat.

Hakijoista oli töissä  noin 43 prosenttia, työttömiä oli noin 20 prosenttia ja eläkeläisiä 25 prosenttia.

Työttömien osuus hakijoista oli suurempi kuin heidän osuutensa koko väestöstä, kun taas työllisillä, eläkeläisillä ja opiskelijoilla asia oli päinvastoin.

Työttömien osuus hakijoista kuitenkin pieneni edellisvuodesta, kun taas työllisten nousi.

Hakijoiden joukossa sukupuolet menivät lähes tasan, mutta naiset jättivät aavistuksen verran enemmän hakemuksia kuin miehet.

Perheisiin kuulumattomia, yksinhuoltajatalouksia että perhetyypiltään tuntemattomia oli velkajärjestelyä hakeneiden joukossa suhteellisesti enemmän kuin koko aikuisväestössä.

Työttömiä oli suhteellisesti suuri määrä

Työttömiä oli velkajärjestelyä hakeneiden joukossa 19,9 prosenttia, kun heidän osuutensa koko väestössä oli toissa vuonna 6,7 prosenttia. Sen sijaa työllisiä oli hakijoista 43,1 prosenttia ja koko väestöstä 52,2 prosenttia.

Eläkeläisten osuus hakijoista oli 25 prosenttia, kun koko väestöstä heitä on 31,7 prosenttia. Myös opiskelijoiden osuus oli hieman pienempi kuin aikuisväestössä, missä heitä 5,2 prosenttia.

Työllisten osuus velkajärjestelyä hakeneista kasvoi 4,8 prosenttiyksikköä edellisvuodesta, kun taas työttömien osuus pieneni 4,7 prosenttiyksikköä. Eläkeläisten osuus velkajärjestelyistä pysyi lähes ennallaan 25 prosentissa.

Sen sijaan työllisten ja eläkeläisten osuudet olivat pienemmät kuin koko aikuisväestössä, jossa työllisiä oli toissa vuonna 52,2 prosenttia ja eläkeläisiä 31,7 prosenttia.

Eniten velkajärjestelyhakemuksia tekivät 45–54-vuotiaat, ja tässä joukossa myös hakemusten määrä kasvoi eniten eli 11,5 prosenttia noin 1 150:een. Velkajärjestelyä hakeneiden mediaani-ikä oli 48 vuotta.

Perheisiin kuulumattomia hakijoita oli 43 prosenttia ja yksinhuoltajia 14,7 prosenttia, kun heidän osuutensa aikuisväestöstä olivat 30,7 prosenttia ja 6 prosenttia.

Hakemuksista vain 5,5 prosenttia oli aviopuolisoiden yhdessä tekemiä. Kanssavelallisten kanssa tehtyjä yhteishakemuksia oli ainoastaan 0,2 prosenttia, eikä takaajan kanssa tehtyjä yhteishakemuksia ollut lainkaan.

Hakemuksista miesten jättämiä oli 49,5 prosenttia ja naisten jättämiä 50,5 prosenttia.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt