X
SULJE MAINOS
Työllisyysrahasto joutuu maksujen korotuksista huolimatta ottamaan lisää velkaa "merkittäviä määriä". LEHTIKUVA/MAIK GUEDS

Työttömien määrä voi nousta 60-130 prosenttia

Työllisyysrahaston mukaan työttömyysvakuutusmaksuissa on korotuspainetta.

Työllisyysrahasto on esittänyt sosiaali- ja terveysministeriölle arvion, että työnantajan ja työntekijän työttömyysvakuutusmaksujen yhteismäärää olisi tarpeen korottaa 0,70 -1,50 prosenttiyksiköllä siinä tapauksessa, että valtio osallistuu lomautusmenojen rahoitukseen vuosina 2020 ja 2021. Ilman valtion osallistumista olisi maksujen korotustarve 1,00-2,00 prosenttiyksikköä vuodelle 2021.

Kokonaismaksutasoa alennettiin 0,5 prosenttiyksikköä kuluvalle vuodelle ja se on nykyisellään 2,5 prosenttia. Maksujen arvioidut korotukset on säädetty niin, että niillä voidaan hillitä lisävelan ottoa kohtuullisesti.

Maksuarvio on tässä vaiheessa alustava. Lopullinen maksuesitys tehdään elokuussa, jolloin päätöksenteossa on käytettävissä laajemmin tietoa koronan vaikutuksesta talouteen. Työllisyysrahaston hallintoneuvosto hyväksyy lopullisen esityksen vuoden 2021 maksuprosenteista kokouksessaan 27. elokuuta.

Työllisyysrahasto arvioi perusennusteessaan, että tänä vuonna talous supistuu selvästi ja työttömyys nousee. Työllisyysrahaston laatimien kuluvaa vuotta koskevien ennusteiden mukaan työttömien työnhakijoiden määrä voi tänä vuonna nousta 60-130 prosenttia verrattuna viime vuoteen.

– Vuoden 2020 valtion budjetissa oli varauduttu muutaman prosentin kasvuun työttömissä työnhakijoissa. Erityisesti lomautusten määrät lisääntyvät voimakkaasti, eikä tämä näy kaikilta osin työttömyysasteessa, Työllisyysrahasto toteaa.

Rahaston mukaan lähivuosien talouskehityksen arviointi on maksuarviota laadittaessa erittäin haastavaa, koska talouden suuntaa on koronakriisin oloissa lähes mahdotonta arvioida tarkemmin. Siksi Työllisyysrahasto on päätynyt tekemään laskelmia skenaarioiden pohjalta.

Laaditut skenaariot osoittavat, että rahaston tulos on merkittävästi alijäämäinen tänä vuonna, ja että tämä kehitys jatkuu vuonna 2021 ilman maksujen korotuksia. Näin ollen maksuja olisi tarpeen korottaa rahaston talouden vakauttamiseksi ja maksuvalmiuden turvaamiseksi.

Rahasto joutuu maksujen korotuksista huolimatta ottamaan lisää velkaa merkittäviä määriä.

Työllisyysrahaston nettovarallisuus oli viime vuoden lopussa positiivinen 1 668 miljoonaa euroa. Vuoden 2020 aikana nettovarallisuus supistuu voimakkaasti. Tulos on skenaarioiden mukaan 860-2 100 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt