Työttömiä työnhakijoita 330 000, avoimien työpaikkojen määrä kasvanut

Työttömien työnhakijoiden määrä oli toukokuussa kasvanut viime vuoteen verrattuna, mutta vähentynyt huhtikuusta.

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli toukokuun lopussa yhteensä 329 600 työtöntä työnhakijaa. Se on 27 400 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömien työnhakijoiden määrä väheni edellisestä kuusta 9 000:lla. Tiedot ilmenevät Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) Työllisyyskatsauksesta.

Ministeriön tiedotteen mukaan nuoria alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 2 200 enemmän kuin edellisen vuoden toukokuussa eli yhteensä 40 100. Nuorten työttömyyksistä päättyi ennen kolmen kuukauden työttömyyttä tammi-toukokuussa keskimäärin 61,2 prosenttia. Se on 7,5 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Pitkäaikaistyöttömiä, eli yhdenjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleita, oli 105 500, mikä on 18 300 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 123 600 eli 9 800 enemmän kuin edellisenä vuonna samaan aikaan.

Työttömyysaste 11,8 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli toukokuussa 27 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisyysaste oli 68,0 prosenttia, mikä oli 0,8 prosenttiyksikköä vähemmän kuin edellisen vuoden toukokuussa.

Työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli 324 000, mikä oli 28 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 11,8 prosenttia eli 1,0 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin.

Tiedot perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastoon ja tulevien lomautusten erillisseurantaan, sekä Tilastokeskuksen työvoimatutkimukseen. TEM:n Työnvälitystilaston lähteenä on TE-toimistojen asiakasrekisteri, kun taas Tilastokeskuksen työvoimatutkimus on otostutkimus.

TEM:n Työnvälitystilastossa työttömyyden määritelmänä on, ettei henkilöllä ole työsuhdetta eikä hän työllisty yritystoiminnassa. Lisäksi Työnvälitystilastossa kokoaikaisesti lomautetut luetaan työttömiin, mutta päätoimisia opiskelijoita ei.

Tilastokeskuksen Työvoimatutkimuksen työttömyyden määritelmä on Työnvälitystilastoa tiukempi. Se edellyttää työttömiltä aktiivista työnhakua edeltävien neljän viikon aikana ja valmiutta ottaa työtä vastaan seuraavien kahden viikon aikana. Kansainvälisesti vertailukelpoisena Tilastokeskuksen työvoimatutkimus tuottaa viralliset työttömyysluvut.

Uusien avoimien työpaikkojen määrä lisääntyi

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin TE-toimistoihin toukokuun aikana 39 400 eli 3 000 enemmän kuin edellisen vuoden toukokuussa. Kaikkiaan TE-toimistoissa oli toukokuussa avoinna 85 900 työpaikkaa, mikä on 10 700 enemmän kuin vuosi sitten.

Koko maassa oli lomautettuna toukokuun lopussa 32 400 henkilöä, mikä on 3 300 enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Kokoaikaisesti lomautettuja oli yhteensä 23 500 henkilöä, joka on 2 100 enemmän kuin edellisen vuoden toukokuussa.

Työnantajien ennakkoilmoitukset tulevista lomautuksista ovat vähentyneet. Ennakkoilmoitusten mukaan on mahdollista, että 6 400 henkilöä lomautetaan lähitulevaisuudessa, mikä on 2 500 vähemmän kuin vuosi sitten. Tulevien lomautusten määrä lisääntyi huhtikuusta toukokuuhun 2 400:lla.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli toukokuun lopussa 124 800 henkilöä, mikä on 2 300 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Näitä palveluita ovat esimerkiksi palkkatuki, työvoimakoulutus, työkokeilu ja omaehtoinen opiskelu.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt