Mies menossa työvoimatoimistoon Helsingissä. LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

Työtön insinööri ei juuri usko TE-toimiston kursseihin

Työttömistä insinööreistä joka neljäs ei usko enää työllistyvänsä, ja vanhoista näin ajattelee yli puolet.

Työttömien insinöörien kyselyssä työelämä koettiin Insinööriliiton tutkimuspäällikkö Jenni Larjomaan mukaan syrjiväksi ja työntekijän ikää pidettiin työllistymisen esteenä. Asia kävi ilmi Insinööriliiton yhteistyössä IAET-kassan kanssa työttömille liiton jäsenille tehdystä kyselystä.

– Työttömyyden aikana oli haettu keskimäärin 14 työpaikkaa. Eniten olivat työpaikkoja hakeneet 40–59-vuotiaat. Ryhmässä myös työttömyyden kesto oli pidempi kuin nuoremmilla, Larjomaa kertoo liiton tiedotteessa.

Hänen mukaansa kyselyssä näkyy, miten usko omaan työllistymiseen alkaa hiipua iän noustessa. Vastaushetkellä työttöminä olevista noin joka neljäs ei uskonut enää työllistyvänsä. Yli 59-vuotiaiden ryhmässä yli puolet ei uskonut enää löytävänsä töitä.

Yleisimpinä syinä heikkoon näkymään vastaajat pitivät omaa ikäänsä ja osaamista vastaavien työpaikkojen puutetta. Vanhentunutta osaamista piti syynä noin joka viides vastaaja.

Larjomaan mukaan aktiivimallista ei ole tilanteen korjaajaksi, ja vastaajien kokemukset mallista olivat pääosin kielteisiä.

– Vastauksissa todettiin, että asiantuntijatyössä ei ole tarjolla lyhyitä työjaksoja. Vastausten perusteella tarjottu työvoimakoulutus tukee harvoin työllistymistä, tai omaan tilanteeseen sopivaa koulutusta ei ole saatavilla. Muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta aktiivimallin mukaisen toiminnan ei koettu auttaneen työn löytämisessä. Osalla se oli myös vaikeuttanut taloudellista tilannetta entisestään, Larjomaa huomauttaa.

Larjomaan mukaan vain harva vastaajista näkee yrittäjyyden työllistymisen vaihtoehtona. Sen sijaan palkasta ollaan valmiita tinkimään työn löytämiseksi.

Työvoimahallinto on kuitenkin kyselyn perusteella onnistunut työllistymissuunnitelmien tekemisessä.

– Myönteistä on, että henkilökohtaisen työllistymissuunnitelmien tekeminen on selvästi yleisempää kuin vuoden 2016 tutkimuksessa. Se oli nyt tehty useammalle kuin kolmelle neljästä. Moni vastaaja löysi työllistymissuunnitelman tekemättä jättämiselle usein myös syyn, kuten lähestyvän eläkeiän tai työkyvyttömyyden, Larjomaa kertoo.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt