Sairaanhoitopiirien johtajat ovat huolissaan työtaistelutoimien vaikutuksista potilaiden hoitoon. LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

Työtaistelu hidastaa paluuta normaaliin sairaanhoitopiireissä

Kuntatyönantajien mukaan Tehyn ja Superin asettama ylityökielto voi vaikuttaa kiireettömän hoidon saantiin.

Tehyn ja Superin neuvottelujärjestö Sote ry:n asettama ylityö- ja vuoronvaihtokielto yhdeksässä sairaanhoitopiirissä hidastaa toiminnan palauttamista koronaepidemian jälkeiseen aikaan, toteaa KT Kuntatyönantajat tiedotteessa.

KT:n mukaan Tehy ja Super pyrkivät painostustoimillaan heikentämään kuntalaisten palvelujen tuottamista ja vaikeuttamaan sairaanhoitopiirien toiminnan palauttamista koronan jälkeiseen aikaan muutenkin haasteellisella kesälomakaudella.

Koronakriisin akuutissa vaiheessa terveysalan palvelutoimintaa jouduttiin voimakkaasti supistamaan. Kiireetöntä hoitoa ajettiin alas. Korona siirsi tuhansien suomalaisten kiireettömät leikkaukset.

– Nyt ylityö- ja vuoronvaihtokielto voi vaikuttaa uudelleen kiireettömän hoidon saantiin, KT:n tiedotteessa todetaan.

KT:n mukaan sairaanhoitopiireissä hoitohenkilöstön ylityö- ja vuorovaihtokiellot voivat johtaa siihen, että kaikissa työvuoroissa ei ole suunniteltua määrää henkilöitä töissä. Tilannetta hankaloittaa työtaistelutoimien sijoittuminen lomakauteen.

Työtaistelutoimien kohteeksi joutuneiden sairaanhoitopiirien johtajat ovat syvästi huolissaan toimien vaikutuksista asiakkaiden ja potilaiden hoitoon ja hoivaan.

– Erityisen paheksuttavaa on myös se, kuinka lyhyellä varoitusajalla painostustoimista ilmoitettiin sairaanhoitopiireille. Eräissä sairaanhoitopiireissä tieto hoitohenkilöstön ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta annettiin samana päivänä kuin ne otettiin käyttöön, tiedotteessa todetaan.

Kunta-alalle sovittu työrauha

KT:n mukaan sairaanhoitopiireihin kohdistetuilla painostustoimilla Sote ry pyrkii vaikuttamaan AVAINTES-sopimusalan neuvotteluihin, joissa sovitaan kuntaomisteisten sosiaali- ja terveysalan yhtiöiden työehtosopimuksista.

Työtaistelutoimien kohteeksi joutuneet sairaanhoitopiirit kokevat toimet kohtuuttomiksi, kun kunta-alalle solmitut uudet virka- ja työehtosopimukset ovat tulleet voimaan ja työrauhasta on sovittu kaksivuotisilla sopimuksilla.

– Koskaan aiemmin kunta-alan työmarkkinahistoriassa toisen sopimusalan kiistoja ja painostustoimia ei ole Sote ry:n toimien tapaan kohdistettu työrauhan aikana kuntatyönantajiin, tiedotteessa todetaan.

Hallituksen päätöksen mukaisesti valmiuslain mukaisista toimivaltuuksien käytöstä luovuttiin 15. kesäkuuta ja poikkeusolot päättyivät 16. kesäkuuta. Tehyn ja Superin neuvottelujärjestö Sote ry laajensi työtaistelutoimiaan poikkeusolojen päätyttyä.

Sote ry:n ylityö- ja vuoronvaihtokielto 17. – 30.6.2020 kohdistuu Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymään, Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymään (Soite), Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymään, Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymään, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymään, Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymään, Pirkanmaan sairaanhoitopiiriin, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriin ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymään.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt