Nuoria juhlijoita Esplanadin puistossa Helsingissä vappuaattona. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Työssä ja arjessa jaksaminen huolettaa nuoria

Työelämä on jo muuttunut huomattavasti siitä, kun nykynuoret olivat lapsia, ja muutos on yhä nopeampaa.

Yleisen työttömyyskassan työssäkäyvien jäsenten YTK-Yhdistys on tehnyt nuorille kyselyn tulevaisuudennäkymistä. Yhdistykseen on voinut liittyä opiskelijajäseneksi maaliskuun alusta lähtien.

Vastaajista 61 prosenttia suhtautui tulevaisuuteen optimistisesti. Yli 44 prosenttia vastaajista oli kuitenkin huolissaan työttömyydesta tulevassa työelämässä. Lisäksi noin 40 prosenttia oli huolissaan liian pienestä palkasta, 35 prosenttia osaamattomuuden tunteesta ja 34 prosenttia työssä jaksamisesta. Noin 31 prosenttia pelkäsi, ettei saa koulutustaan vastaava työtä.

Lähes 70 prosenttia kyselyyn vastanneista oli naisia. Naisilla nousi esiin kyselyssä työssä jaksaminen, kun puolestaan miehillä huolta aiheuttivat menestyspaineet. Lisäki miehet olivat liian pienestä palkasta huolissaan hieman enemmän kuin naiset.

Tulevaisuudessa yli puolta vastaajista pelottavat taloudelliset ongelmat, ja 45 prosenttia miettii omaa jaksamista arjen keskellä. Lisäksi yli kolmasosa pelkää työttömyyttä. Työttömyys herätti yli puolella nuorista vastaajista ajatuksia vähävaraisuudesta, epävarmuutta tulevaisuudesta ja lähes puolella epäonnistumisen tunnetta. Lähes kolmasosa nuorista arveli kuitenkin, että työttömyys voi sattua kenelle vaan.

YTK-Yhdistyksen johtaja Pirjo Kaasisen mukaan työssä ja arjessa jaksaminen nousi yhtenä isona kysymyksenä kyselyssä esiin. Työelämä onkin hänen mielestään muuttunut huomattavasti siitä, kun nykynuoret olivat lapsia.

– Muutos tapahtuu entistä nopeammin ja on tutkimuksin osoitettu, etteivät oppilaitokset pysty kehittämään nuorten kaikkia taitoja ja valmiuksia. Työmahdollisuuksien luominen ja nuorten perehdyttäminen työelämään on nuoria palkkaavien esimiesten vastuulla. Ja vastavuoroisesti meillä kokeneimmilla voi olla paljon opittavaa nuorilta, Kaasinen toteaa tiedotteessa.

YTK-Yhdistyksen kysely tehtiin ajalla maalis-huhtikuussa, ja siihen vastasi 2055 nuorta.

YTK-Yhdistys on perustettu vuonna 2006 tuottamaan jäsenilleen työelämään liittyviä palveluita ja jäsenetuja. Yhdistyksessä on jäseniä 150 000. Täysjäseniksi voivat liittyä kaikki Yleinen työttömyyskassa YTK:n työssäkäyvät jäsenet sekä opiskelijajäseniksi kaikki yli 17-vuotiaat Suomessa opiskelevat nuoret.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt