Työnantajien vastaus satojen eurojen korotusvaatimuksiin: ”Opettajien palkkataso on erittäin hyvä”

Sivistystyönantajat ei lämpene vaatimuksiin opettajien palkankorotuksista.

– Kansallisten ja kansainvälisten tarkastelujen perusteella suomalaisten opettajien palkkataso on erittäin hyvä, Sivistystyönantajat toteaa.

Julkisessa keskustelussa on tuotu esille, että opettajat olisivat palkkakuopassa. Samalla on otettu esille, että suomalaisten opettajien palkkataso olisi osoitus siitä, että opettajia ei arvosteta.

OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen vaati viikko sitten, että opetus-, kasvatus- ja tutkimusalan peruspalkkoja pitää korottaa sadoilla euroilla. Hänen mielestään alan palkkaus ei vastaa läheskään työn vaativuutta eikä opettajien korkeaa koulutustasoa.

Sivistystyönantajien mukaan todellisuus opettajien palkkatason osalta on aivan toinen niin kansainvälisesti kuin saman koulutustason omaaviin verrattuna.

– Kun verrataan korkeasti koulutettujen ansioihin, suomalaisten opettajien keskimääräiset palkat vastaavat näitä – toisella asteella jo ylittäenkin, sanoo työmarkkinajohtaja Anne Somer Sivistystyönantajista.

Esimerkiksi Ruotsissa ja Norjassa opettajien palkat ovat selkeästi matalammat kuin Suomen opettajilla. Lisäksi opettajien muut työsuhteen ehdot ovat erittäin hyvät ja ne on huomioitava palkkatason rinnalla.

Koulutus- ja tutkimusalaan tällä vuosikymmenellä kohdistuneet reaalisesti 1,5 miljardin euron leikkaukset sekä näitä usein seuranneet henkilöstövähennykset kertovat alan tämän hetken tilanteesta.

Sivistystyönantajien mielestä opetus- ja koulutusalan työnantajien ja palkansaajien pitäisi keskittyä yhteisen näkemyksen luontiin alan tilanteen osalta.

– Neuvotteluosapuolet voivat yhteisesti vaikuttaa opettajien palkkaukseen työehtosopimusten uudistamisen kautta. Esimerkiksi palkkausjärjestelmän uudistaminen olisi tie opettajien henkilökohtaisen suoriutumisen huomioivan järjestelmän luomiseen.

– Tilanteen kärjistäminen tässä tilanteessa on vahingollista koko Suomelle ja erityisesti koulutus- ja tutkimusalalle Sivistystyönantajat toteaa tiedotteessaan.

Kommentit