Työvoimatarpeiden odotetaan kasvavan kaikilla alueilla vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä. (Lehtikuva/Vesa Moilanen)

Työnantajien työllistämisaikeet vahvimmillaan viiteen vuoteen

Suomalaiset työnantajat raportoivat rohkaisevia työllistämisaikeita loka–joulukuulle.

ManpowerGroupin työmarkkinabarometrin mukaan työnantajista kahdeksan prosenttia ennustaa henkilökunnan määrän kasvavan, kaksi prosenttia odottaa henkilöstön vähenevän ja 89 prosenttia arvioi henkilöstömäärän pysyvän ennallaan.

Viimeisen vuosineljänneksen kausitasoitettu työllistämisaikeiden indikaattori on +8 prosenttia ja on näin vahvin viiteen vuoteen. Työvoimantarpeen ennustetaan kasvavan kaikilla alueilla sekä kaikilla toimialoilla. Työllisyysnäkymät kohentuvat kuusi prosenttiyksikköä viime vuoteen verrattuna.

Työvoimatarpeiden odotetaan kasvavan ympäri Suomea. Itä-Suomen työmarkkinoista ennustetaan vahvimpia sitten kyselyn alkamisen Suomessa viisi vuotta sitten. Lisäksi kaikilla toimialoilla työvoimatarpeiden ennustetaan kasvavan vuoden viimeisellä neljänneksellä.

Vankimmat työllistämisaikeet ovat rahoitus-, vakuutus- ja kiinteistöalalla sekä liike-elämän palveluissa (indikaattori +18 %).

– Suomessa työllistämisaikeet ovat parantuneet jo neljänä perättäisenä vuosineljänneksenä ja ovat nyt korkeimmalla tasollaan sen jälkeen kun barometri käynnistettiin Suomessa vuonna 2012. Tulokset ovat linjassa sekä tänä vuonna raportoidun talouskasvun että lähitulevaisuuden positiivisten odotusten kanssa, sanoo ManpowerGroupin Suomen toimitusjohtaja Matti Kariola.

– Tällä kertaa työllistämisaikeet ovat meillä jopa korkeammat kuin Ruotsissa, missä talous on kuitenkin ollut tasaisen hyvässä vedossa jo pitempään, hän jatkaa.

Itä-Suomi johdossa

Työvoimatarpeiden odotetaan kasvavan kaikilla alueilla tämän vuoden viimeisen vuosineljänneksen aikana.

Itä-Suomen työnantajat ennustavat vahvimpia työllistämisaikeita (indikaattori +17 %). Länsi- ja Etelä-Suomessa työllistämisaikeet ovat kohtuulliset (indikaattorit +8 % ja +6 %). Pohjois-Suomessa näkymät ovat varovaisen positiiviset (indikaattori +4 %).

Työllistämisaikeet vahvistuvat kolmella alueella neljästä edelliseen neljännekseen verrattuna. Länsi- ja Itä-Suomessa työllistämisaikeet paranevat huomattavat 17 ja 15 prosenttiyksikköä. Pohjois-Suomessa indikaattori kohoaa 6 prosenttiyksikköä.

Etelä-Suomessa työllistämisaikeet pysyvät vuositasolla kohtuullisen vakaina.

Toimialojen työllistämisaikeet plussalla

Kaikki kymmenen toimialaa arvioivat palkkaavansa lisää työvoimaa vuoden 2017 viimeisellä neljänneksellä. Vahvimpia työmarkkinoita ennustetaan rahoitus-, vakuutus- ja kiinteistöalalla sekä liike-elämän palveluissa (indikaattori +18 %).

Hotelli- ja ravintola-alan työnantajat ennustavat vakaita työllistämisaikeita (indikaattori +12 %). Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja vesihuollon sektorilla työllistämisindikaattori on +8 prosenttia ja rakennusalalla +7 prosenttia.

Varovaisimmat työllistämisaikeet ovat kuljetus-, varastointi- ja viestintäaloilla (indikaattori +1 %). Edelliseen neljännekseen verrattuna työllistämisaikeet vahvistuvat yhdeksällä toimialalla kymmenestä. Vahvinta kasvu on rakennusalalla, jonka työllistämisaikeiden indikaattori nousee 25 prosenttiyksiköllä.

Edellisvuoteen verrattuna työllistämisaikeet parantuvat seitsemällä toimialalla kymmenestä.

Kuljetus-, varastointi- ja viestintäaloilla työllistymisaikeet kasvavat 29 prosenttiyksikköä. Rakennusalalla sekä kaivos- ja louhintasektorilla indikaattori nousee 13 prosenttiyksikköä. Hotelli- ja ravintola-alan työnantajat raportoivat 12 prosenttiyksikön parannusta, ja rahoitus-, vakuutus- ja kiinteistöalalla ennuste on kymmenen prosenttiyksikköä parempi.

Vuoden 2017 viimeisen vuosineljänneksen työmarkkinabarometria varten haastateltiin 625 työnantajaa.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt