Koronaviruspandemia vaikutti eläkevaroihin erityisesti osakemarkkinoiden kautta. LEHTIKUVA/HEIKKI SAUKKOMAA

Työnantajan työeläkemaksuja alennetaan

Työnantajan työeläkemaksuja alennetaan väliaikaisesti 2,6 prosenttiyksiköllä.

Maksunalennus on voimassa 1.5.–31.12.2020.

Eläkesäätiöiden, eläkekassojen ja Merimieseläkekassan vuosimaksun osalta alennetaan vastaavasti vuosimaksun tasausosaa.

Vakuutusmaksun alennus kohdistuu työnantajan osuuteen työeläkevakuutusmaksusta eikä alennuksella ole vaikutusta työntekijän työeläkevakuutusmaksuun.

Maksun alentamiseen käytetään työeläkejärjestelmän tasausvastuuta, joka on eläkkeen tasausosien eläkejärjestelmän tasoinen puskuri. Puskuri kartutetaan uudestaan korottamalla työnantajan maksua tilapäisesti vuosina 2022-2025 siten, että tilapäisen alennuksen vaikutus saadaan kompensoitua kokonaan.

Laki työntekijän eläkelain mukaisen vakuutusmaksun tilapäisestä alentamisesta vuonna 2020 tulee voimaan 1.5. ja on voimassa vuoden 2025 loppuun.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt