Yrittäjät voivat saada väliaikaisesti työmarkkinatukea. LEHTIKUVA/ANTTI AIMO-KOIVISTO

Työnantajan ilmoitettava irtisanomisista TE-toimistolle

Työnantajan on tiedotettava irtisanottavalle työntekijälle oikeudesta työllistymissuunnitelmaan.

Työnantajan on ilmoitettava työntekijöiden irtisanomisesta TE-toimistolle, jos tuotannollisella tai taloudellisella perusteilla irtisanottavia työntekijöitä on vähintään kymmenen.

Ilmoitusvelvollisuus tulee voimaan 9. huhtikuuta 2020.

Velvollisuus koskee myös työnantajaa, jota irtisanoo vähintään kymmenen työntekijää yritystä koskevan saneerausmenettelyn tai konkurssiin asettamisen vuoksi.

Työ- ja elinkeinotoimistolle ilmoittamisen lisäksi työnantajan on tiedotettava irtisanottavalle työntekijälle tämän oikeudesta työllistymissuunnitelmaan. Työllistymissuunnitelma tehdään työntekijän ilmoittautuessa työttömäksi työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon.

TE-toimistolle tehtävästä ilmoituksesta on käytävä ilmi irtisanottavien työntekijöiden lukumäärä, ammatit tai työtehtävät sekä työsuhteiden päättymisajankohdat.

Valtioneuvosto esittää lakimuutoksia vahvistettavaksi tasavallan presidentin esittelyssä huomenna perjantaina.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt