Työllisyys paranee myös yhteiskunta-alan korkeakoulutetuilla

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry:n tekemän työmarkkinatutkimuksen mukaan pahin työttömyyskausi on takanapäin.

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry:n tekemään kyselyyn vastanneista oli työttömänä vajaat kuusi prosenttia, kun viime vuonna työttömyysprosentti oli kahdeksan.

Yli 20 vuoden tarkastelujaksolla työttömyys on ollut alalla matalimmillaan vuonna 2008, jolloin työttömiä oli alle kaksi prosenttia. Työttömyyttä on kahden viime vuoden aikana kokenut 18 prosenttia vastaajista. Edellisessä kyselyssä vastaava luku oli 23 prosenttia.

– Työmarkkinatutkimuksen monet tunnusluvut osoittavat, että suunta on ylöspäin ja työttömyyden kurimus helpottamassa. Myös Akavan tuoreen työttömyyskatsauksen mukaan korkeakoulututkinnon suorittaneiden työttömien määrä vähenee kiihtyvällä tahdilla, Yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen toiminnanjohtaja Simo Pöyhönen toteaa yhdistyksen tiedotteessa.

Myös vastavalmistuneiden työllisyystilanne on parantunut edellisvuodesta. Työttömänä oli vastaushetkellä hiukan yli 12 prosenttia. Luku laski yli kolme prosenttiyksikköä vuodentakaisesta. Hieman useampi kuin kaksi viidestä oli kokenut työttömyyden tai lomautuksen jossain vaiheessa valmistumisensa jälkeen.

Työllisyystilanteen paranemisesta kertoo yhdistyksen mukaan myös jäsenten yhteydenottojen sisältö. Yhteydenotot eivät koske enää pelkästään yhteistoimintaneuvotteluja, irtisanomisia ja päättösopimuksia, vaan yhä enemmän tarvitaan apua työsopimuksen tekemiseen ja palkkaneuvontaa.

Kysely lähetettiin viime vuoden marraskuussa työmarkkinoilla oleville liiton jäsenille, joita oli 9 647 henkilöä. Kyselyyn vastasi noin joka viides. Vastaajista työskenteli noin 86 prosenttia kokopäiväisesti ja osa-aikaisesti 4 prosenttia

Kommentit