Asiakas menossa Helsingin Työllisyyden palvelutorille Pasilan TE-toimistoon. LEHTIKUVA/OLIVIA RANTA

Työllisyys kääntyi laskuun viime vuonna

Etenkin nuorten ja naisten työllisyys heikkeni.

Työvoimatutkimuksen mukaan 15–64-vuotiaiden työllisyysaste oli viime vuonna 71,6 prosenttia. Työllisyysaste laski prosenttiyksikön vuodesta 2019, kertoo Tilastokeskus.

Miesten työllisyysaste laski 0,8 prosenttiyksikköä 72,5 prosenttiin, naisten työllisyysaste 1,1 prosenttiyksikköä 70,7 prosenttiin.

Viime vuonna oli 15–74-vuotiaita työllisiä keskimäärin 2 528 000, mikä on 37 000 vähemmän kuin vuonna 2019. 15–74-vuotiaiden työllisyysaste oli 61,2 prosenttia ja 20–69-vuotiaiden työllisyysaste oli 69,9 prosenttia vuonna.

Työllisyysaste laski lähes kaikissa ikäryhmissä viime vuonna edellisvuoteen verrattuna, eniten 15–24-vuotiailla.

Korkein työllisyysaste (85,7 %) oli 45–54-vuotiaiden ikäryhmässä. Miesten työllisyysaste nousi ikäryhmissä 55–64-vuotiaat (1,8 prosenttiyksikköä) ja 65–74-vuotiaat (0,5 prosenttiyksikköä) vuoteen 2019 verrattuna. Naisten työllisyysaste laski kaikissa ikäryhmissä.

Työllisten määrä väheni eniten majoitus- ja ravitsemistoiminnassa 19 000 työllisellä, tukku- ja vähittäiskaupan toimialoilla 17 000 työllisellä sekä terveys- ja sosiaalipalveluissa 11 000 työllisellä.

Edellisvuoteen verrattuna työllisten määrä väheni myös kuljetuksessa ja varastoinnissa 9 000 työllisellä, maa-, metsä- ja kalataloudessa sekä kaivostoiminnassa 6 000 työllisellä sekä hallinto- ja tukipalvelutoiminnassa saman verran. Myös rakentamisessa ja muussa palvelutoiminnassa työllisten määrä väheni.

Työttömien, piilotyöttömien ja lomautettujen määrä kasvoi

Viime vuonna työttömiä oli keskimäärin 213 000, mikä on 29 000 enemmän kuin vuonna 2019.

15–74-vuotiaiden työttömyysaste oli viime vuonna keskimäärin 7,8 prosenttia, kun se vuonna 2019 oli 6,7 prosenttia. Miesten työttömyysaste nousi 8,0 prosenttiin ja naisten 7,5 prosenttiin.

Lomautettuja oli viime vuonna keskimäärin yhteensä 49 000, mikä on 4 000 enemmän kuin vuonna 2019.

Piilotyöttömiä oli 138 000, mikä on 24 000 enemmän kuin vuonna 2019. Piilotyöttömien määrä kääntyi nousuun vuonna 2020, kun se oli laskenut kolmena aiempana vuotena.

Nuorten työttömyys kasvoi jyrkimmin

Viime vuonna työttömyysaste nousi kaikissa alle 65-vuotiaiden kymmenvuotisikäryhmissä, eniten 15–24-vuotiaiden ryhmässä.

Tässä ikäryhmässä työttömyysaste eli työttömien osuus työvoimasta oli 21,4 prosenttia, mikä on 4,2 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuotta aiemmin. Viime vuonna nuoria 15–24-vuotiaita oli työttömänä 66 000 eli 31 prosenttia kaikista työttömistä.

Työttömien 15–24-vuotiaiden osuus saman ikäisestä väestöstä oli 10,8 prosenttia viime vuonna, kun se vuonna 2019 oli 9,0 prosenttia.

Työvoiman ulkopuolella olevien määrä kasvoi

Viime vuonna työikäistä väestöä eli 15–74-vuotiaita oli 4 133 000, mikä on 5 000 enemmän kuin vuonna 2019.

Työvoimaan eli työllisiin ja työttömiin kuuluvien 15–74-vuotiaiden määrä väheni 9 000 henkilöllä vuodesta 2019. Työvoimaan kuuluvien osuus 15–74-vuotiaista oli 66,3 prosenttia vuonna 2020, viimevuotiseen verrattuna osuus pysyi lähes samana.

Työvoiman ulkopuolella olevia 15–74-vuotiaita oli viime vuonna 1 392 000, mikä on 14 000 enemmän kuin edellisvuonna.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt