Työllisyyden kasvu on jo ohi sekä teollisuudessa että rakentamisessa. LEHTIKUVA / RONI REKOMAA

Työllisyyden kasvu hidastuu odotettua enemmän

Rakenneongelmat rajoittavat työllisyyden kasvua lähivuosina, ennustaa työ- ja elinkeinoministeriö.

Työ- ja elinkeinoministeriön tuoreen työmarkkinaennusteen mukaan työllisyyden kasvu hidastuu Suomessa enemmän kuin aiemmin arvioitiin.

Ennusteen mukaan tuoreimpien suhdannelukujen valossa työllisyysaste nousee tänä vuonna 72,5 prosenttiin, ensi vuonna 73 prosenttiin ja vuonna 2021 73,4 prosenttiin. Työttömyyden lasku todennäköisesti lähes pysähtyy vuonna 2020.

Työllisyyden kasvu on ennusteen mukaan jo ohi sekä teollisuudessa että rakentamisessa. Teollisuudessa lomautukset lisääntyvät. Nyt näkyvä kasvu työllisyydessä tulee kasvussa olevilta palvelualoilta.

Suomessa yhä meneillään oleva talouskasvu, vaikkakin hidastuvana, mahdollistaisi ennusteen mukaan nykyistä paremman työllisyyden kasvun. Työllisyyden kasvua rajoittavat kuitenkin rakennetyöttömyys, kohtaanto-ongelmat ja työvoiman tarjonnan rajallisuus.

Vaikka osallistumisasteet nousevat ja työvoiman kysyntä yhä hieman kasvaa, työvoiman tarjonta kasvaa ennusteen mukaan enää vain vähän.

Työllisyysaste on kasvanut työllisten määrää nopeammin siksi, että 15–64-vuotiaiden määrä on supistunut. Työikäisen väestön väheneminen jatkuu, sillä myös vanhimman työikäisen ryhmän 65–74-vuotiaiden määrä kääntyy laskuun parin vuoden sisällä.

Työvoimaa on palannut työmarkkinoille runsaasti kuluneen kahden vuoden hyvän työllisyyskehityksen myötä. Tämän vuoksi työvoiman ulkopuolella olevien piilotyöttömien varanto on kutistunut kolmanneksella 116 000 henkilöön.

Rekisteröityneiden työttömien työnhakijoiden määrä ei enää käytännössä laske, vaan on ennusteen mukaan vakiintumassa lähivuosina noin 240 000 henkeen. Pitkäaikaistyöttömien määrä on niin ikään vakiintumassa noin 63 000 henkeen.

Ennusteessa ei ole otettu huomioon suunnitteilla olevia muutoksia työvoimapolitikkaan.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt