Velkajärjestelyhakemus ja taskulaskin vuodelta 2009. LEHTIKUVA / JUSSI NUKARI

Työllisten osuus velkajärjestelyä hakeneista kasvoi

Talous- ja velkaneuvonnan siirtyminen kunnilta valtion oikeusaputoimistoihin hidasti hakemusten käsittelyä.

Tilastokeskuksen tietojen mukaan viime vuonna käräjäoikeuksiin jätettiin 3 433 yksityishenkilöiden velkajärjestelyhakemusta. Määrä oli 24,6 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin.

Toisaalta vireille pantujen velkajärjestelyhakemusten määrä oli poikkeuksellisen pieni viime vuonna. Tätä selittää Tilastokeskuksen mukaan osaltaan talous- ja velkaneuvonnan siirtyminen viime vuoden alussa kunnilta valtion oikeusaputoimistoihin, mikä hidasti hakemusten käsittelyä.

Työllisten osuus velkajärjestelyä hakeneista kasvoi viime vuonna 2,8 prosenttiyksikköä 45,8 prosenttiin. Velkajärjestelyä hakeneista eläkeläisiä oli 28,6 ja työttömiä 15,3 prosenttia. Eläkeläisten osuus velkajärjestelyä hakeneista kasvoi 3,6 prosenttiyksikköä edellisvuodesta, kun taas työttömien osuus pieneni 4,6 prosenttiyksikköä.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt