Pitkäaikaistyöttömyyden ennustetaan kasvavan voimakkaasti tulevina vuosina. LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

Työllisten määrä vähenee kymmenillä tuhansilla

Suomen ennustetaan pääsevän vaimealle kasvu-uralle vuonna 2022.

Koronakriisin aiheuttaman epävarmuuden arvioidaan jatkuvan taloudessa ja työmarkkinoilla.

Työ- ja elinkeinoministeriön ennusteen mukaan työmarkkinoiden elpyminen alkaa vuoden 2021 lopulla, mutta melko vaimeasti. Vaikutukset työmarkkinoihin voivat jäädä osittain pitkäaikaisiksi.

Työllisyysaste tulee laskemaan vuoteen 2021 asti, jonka jälkeen sen arvioidaan kääntyvän nousuun. Vuonna 2022 työllisyysaste olisi ennusteen mukaan 71,6 prosenttia eli selvästi matalampi kuin ennen koronapandemiaa.

Työttömyysasteen arvioidaan nousevan vuonna 2022 8,2 prosenttiin ja laskevan seuraavana vuonna 7,8 prosenttiin. Piilotyöttömyyden, pitkäaikaistyöttömyyden ja työvoiman ulkopuolella olevien määrän kasvu vaimentavat työttömyysasteen nousua.

Perusennusteessa työllisten määrä laskee yhteensä noin 76 000 hengellä kuluvan ja seuraavan vuoden aikana. Hitaasta kasvusta huolimatta työllisiä on vuonna 2022 edelleen noin 60 000 vähemmän kuin ennen kriisiä.

Ministeriön mukaan koronakriisi on vähentänyt työvoiman tarjontaa, laskenut 15–74-vuotiaan väestön työvoimaosuutta ja lisännyt piilotyöttömyyttä. Pitkittyvät lomautukset näkyvät piilotyöttömyytenä, mikä vähentää työvoiman tarjontaa.

Työikäinen väestö on alkanut joiltain osin siirtyä työvoimaan ja työmarkkinoille verrattuna vuoden 2020 kevääseen ja koronakriisin alkuun.

Pitkäaikaistyöttömyyden ennustetaan silti kasvavan voimakkaasti tulevina vuosina. Ilmiön taustalla ovat työttömyysjaksojen keston pidentyminen koronapandemian aikana ja koronakeväänä työttömäksi jääneiden siirtyminen osin pitkäaikaistyöttömyyteen ensi keväänä.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt