Asiakas Helsingin Työllisyyden palvelutorilla Pasilan TE-toimistossa. LEHTIKUVA/MARKKU ULANDER

Työllistämisaikeet Suomessa Euroopan heikoimpia

Työllistämisaikeet pysyvät vielä huhti-kesäkuussakin alavireisinä.

ManpowerGroupin työmarkkinabarometrin suomalaisista työnantajista 11 prosenttia ennakoi henkilöstölisäyksiä, viisi prosenttia henkilöstövähennyksiä ja 76 prosenttia uskoo henkilöstömääränsä pysyvän ennallaan, jolloin kausitasoittamaton saldoluku on +6.

Kun tuloksissa huomioidaan kausitasoitus, on henkilöstömäärän muutoksen saldoluku -2. Rekrytointiaikeet heikkenevät neljä prosenttiyksikköä edellisestä vuosineljänneksestä ja seitsemän prosenttiyksikköä vuodentakaisesta.

– Huolimatta positiivisista rokoteuutisista suomalaisyritysten rekrytointiaikeet vajoavat lievälle miinukselle kevään ja alkukesän osalta, sanoo ManpowerGroupin Suomen ja Baltian toimitusjohtaja Matti Kariola.

– Markkinoilla jatkuvasta poikkeuksellisesta epävarmuudesta kertoo sekin, että kahdeksan prosenttia vastaajista ei osannut sanoa, tekevätkö he henkilöstömääräänsä muutoksia seuraavan kolmen kuukauden aikana, hän jatkaa.

Karriolan mukaan vaikka sekä yritysten että kuluttajien luottamusindeksit ovat hieman parantuneet viime aikoina, kehitys ei vielä heijastu työnantajien rekrytointisuunnitelmiin.

– Toimialojen ja yritysten välillä on isoja eroja, palvelusektorilla on edelleen tiukkaa, kun taas teollisuudessa odotuksissa on jo enemmän optimismia. Kun markkinat alkavat vähitellen toipua, työnantajat eivät voi loputtomiin lykätä rekrytointejaan, mutta toki paljon riippuu edelleen siitä, miten rokotusohjelmat etenevät eri maissa, Kariola toteaa.

Huhti-kesäkuun työllistämisnäkymien saldoluku on positiivinen kolmella ja negatiivinen neljällä toimialalla seitsemästä. Tulokset heikkenevät kuudella toimialalla niin kvartaali- kuin vuosivertailussakin.

Vahvimmat työllistämisnäkymät raportoidaan teollisuudessa, jossa saldoluku on +12. Vuodentakaisesta nousua on 7 prosenttiyksikköä.

Rahoitus- ja vakuutusalalla, kiinteistöalalla sekä liike-elämän palveluissa työnantajat ennakoivat maltillisia työllistämisnäkymiä huhti-kesäkuulle: saldoluku +4 on heikentynyt neljä prosenttiyksikköä edellisestä vuosineljänneksestä ja 14 prosenttiyksikköä vuodentakaisesta.

Majoitus- ja ravitsemistoiminnassa saldoluku (+2) heikkenee 11 prosenttiyksikköä edellisestä vuosineljänneksestä ja 15 prosenttiyksikköä vuodentakaisesta.

Rakentamisen saldoluvussa -9 on pudotusta viisi prosenttiyksikköä edelliseen vuosineljännekseen ja 11 prosenttiyksikköä vuodentakaiseen verrattuna.

Myös muut palvelut eli julkinen hallinto; koulutus; terveys- ja sosiaalipalvelut; kuljetus ja varastointi; informaatio- ja viestintä raportoivat heikkoja näkymiä, sillä saldoluku -9 on heikoin kuuteen vuoteen. Laskua edellisestä vuosineljänneksestä kolme ja vuodentakaisesta 12 prosenttiyksikköä.

Organisaatiokoon mukaan tapahtuvassa tarkastelussa saldoluvut ovat miinuksella kolmessa kokoluokassa, eniten pienissä yrityksissä (-3).

Koko tutkimukseen haastateltiin yli 42 000 yksityisen ja julkisen sektorin työnantajaa 43 maassa. Suomen kyselyyn vastasi 275 työnantajaa.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt