Rakennusalalla on mittava yhdeksän prosenttiyksikön pudotus työllistämisaikaissa. LEHTIKUVA/MIKKO STIG

Työllistämisaikeet optimistisia alkuvuonna

Suurin osa suomalaisista työnantajista arvioi henkilöstömääränsä pysyvän ennallaan.

ManpowerGroupin työmarkkinabarometrin mukaan suurin osa suomalaisista työnantajista arvioi henkilöstömääränsä pysyvän vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä ennallaan, seitsemän prosenttia arvioi palkkaavansa lisää työvoimaa ja kahdeksan prosenttia arvioi joutuvansa tekemään henkilöstövähennyksiä.

Tulevan kvartaalin aikana seitsemän kymmenestä toimialasta ennustaa henkilöstömääränsä kasvavan. Lupaavimmat työllistämisaikeet on teollisuudessa, jossa indikaattori on +16. Vaikka työllistämisaikeet teollisuudessa ovat heikentyneet edelliseen vuosineljännekseen verrattuna, ne ovat yhä kaksi prosenttiyksikköä korkeampia vuoden takaiseen aikaan verrattuna.

Varovaista työllistämisaikeen kasvua povaavat myös julkisen hallinnon, koulutuksen ja terveys- ja sosiaalipalveluiden sektori (+10), rahoitus-, vakuutus- ja kiinteistöala sekä liike-elämän palvelut (+9) ja kuljetus- ja varastointiala sekä informaatio- ja viestintäala (+7).

Kuluvan vuoden ensimmäiseen neljännekseen verrattuna seitsemän kymmenestä toimialasta ennustaa työllistämisaikeiden heikkenemistä. Huomattavin pudotus työllistämisaikeissa, 11 prosenttiyksikköä, on maa-, metsä- ja kalataloudessa. Mittava yhdeksän prosenttiyksikön pudotus on myös rakennusalalla (-11) sekä rahoitus-, vakuutus- ja kiinteistöalalla (+9).

– Yleinen talouskasvun hidastuminen näkyy toistaiseksi vain vähän Suomen työllistämisaikeissa. Vaikka makrotalouden kasvuvauhti olisikin hitaampaa, se ei välittömästi heijastu reaalitalouteen. Esimerkiksi teollisuuden tilaukset näkyvät lisätyövoiman tarpeena pitkällä aikavälillä, kertoo ManpowerGroupin toimitusjohtaja Matti Kariola.

Keskikokoiset yritykset luottavaisimpia

Maantieteellisesti voimakkainta signaalia antaa edelleen Itä-Suomi (+5), vaikka pudotusta on hieman viime vuoden vastaavaan aikaa verrattuna.

Heikointa kasvu tulee raportin mukaan olemaan Länsi-Suomessa (+1), jossa työllistämisaikeet heikkenivät viidellä prosenttiyksiköllä edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. Länsi-Suomen näkymät ovat kuitenkin nyt neljä prosenttiyksikköä vahvemmat viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Työnantajat ennustavat työvoiman lisäämistä kaikissa neljässä kokoluokassa. Positiivisimmat näköalat alkuvuoteen on keskikokoisilla (50–249 henkilöä) yrityksillä (+20), kun varovaisimpia palkkauksessa ovat alle 10 henkeä työllistävät mikroyritykset (+3).

ManpowerGroupin tutkimuksessa kerätään tietoja yli 60 000 työnantajalta 44 maassa neljä kertaa vuodessa. Suomessa työmarkkinabarometria varten haastatellaan 625 työnantajaa eri puolilta maata, eri toimialoilta ja eri yrityskokoluokista.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt