Suvi-Anne Siimes. LEHTIKUVA/MIKKO STIG

Työeläkkeet maksetaan normaalisti

Koronakriisin vaikutukset heijastuvat ajan myötä myös työeläkkeiden rahoitukseen.

– Tällä hetkellä työeläkkeellä olevien ihmisten ei kuitenkaan tarvitse olla huolissaan, sanoo Työeläkevakuuttajat Telan toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes Telan uutiskirjeessä.

– Työeläkkeiden myöntäminen ja maksaminen sujuvat normaalisti koronavirustilanteesta huolimatta. Työeläkevakuuttajilla on velvoite jatkaa toimintaansa kaikissa tilanteissa, myös poikkeusolojen aikana, hän jatkaa.

Myöskään varat eläkkeiden maksamiseksi eivät ole tuosta vain hupenemassa. Työeläkkeet rahoitetaan valtaosin tällä hetkellä työssä olevilta perittäviltä työeläkemaksuilla, ja vain osin aiemmin rahastoihin siirretyistä varoista ja niiden tuotoista.

– Jos ja kun koronavirusepidemia johtaa merkittäviin lomautuksiin ja irtisanomisiin, palkoista perittävien työeläkemaksujen kertymäkin jää selvästi vielä vuoden alussa arvioitua määrää pienemmäksi. Siksi työeläkejärjestelmän puskurirahastot tulevat nyt pienentymään suunniteltua enemmän, Siimes toteaa.

Hän kuitenkin toteaa, että jos epidemia johtaa syvään ja pitkään jatkuvaan talouden taantumaan, sen vaikutukset tulevat nyt nähtyjä suuremmiksi.

– Lyhyellä aikavälillä ei ole eläkejärjestelmän näkökulmasta syytä huoleen, mutta pidemmällä aikavälillä sekä työllisyyden kehityksellä että eläkevaroille saatavilla tuotoilla ja niiden muutoksilla on tietysti merkitystä eläkkeiden rahoitukselle. Siksi koronaviruksen aiheuttamia taloudellisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia seurataan nyt meidänkin alallamme erittäin tarkasti, sanoo Siimes.

Koronavirusepidemian aiheuttama tilanne on koko yhteiskunnan kannalta täysin uudenlainen. Talouden iso kuva on muuttunut muutamassa viikossa merkittävästi, eikä tulevasta ole tietoa.

– Työikäisen väestön kannalta on hyvä, että Suomen hallitus on valmistellut erilaisia kohdennettuja toimia niin yritysten kuin lomautettavien ja irtisanottavien ihmistenkin auttamiseksi. Lisätoimia tullaan kuitenkin vielä tarvitsemaan, kuten kooltaan riittävää ja myös riittävästi suoraa tukea sisältävää elvytyspakettia, Siimes toivoo.

Hän muistuttaa, että Suomen väestö on nyt merkittävästi ikääntyneempää kuin 1990-luvun laman aikana.

– Siksi työllisyyden ylläpitoon ja mahdollisimman ripeään työllisyyden palauttamiseen tulisi nyt kiinnittää aivan erityistä huomiota, sillä pitkään jatkuvaan massatyöttömyyteen ei ole nyt senkään vertaa ”varaa” kuin oli 1990-luvulla, sanoo Siimes.

– Koronavirusepidemia lisää väistämättä lomautuksia ja irtisanomisia, mutta nyt täytyy pyrkiä yhdessä siihen, että sen aiheuttamia kielteisiä vaikutuksia voidaan pehmentää mahdollisimman paljon samalla, kun huolehditaan myös ikääntyneiden, työelämästä jo pois jääneiden toimeentulosta, Siimes painottaa.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt