X
SULJE MAINOS
Kokoomuksen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Antti Häkkänen. LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER

”Työ lasten oikeuksien edistämiseksi ei katso hallitus-oppositio-rajoja”

Kokoomuksen varapuheenjohtajan mukaan koronapandemian myötä lapsiperheiden tuen tarve on kasvanut.

Kokoomuksen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Antti Häkkänen muistuttaa, että Suomi pärjää hyvin kansainvälisissä vertailuissa ja valtaosalla suomalaisista lapsiperheistä menee hyvin. Kaikesta tästä huolimatta Suomi ei vielä ole hänen mukaansa paras mahdollinen maa lapsille ja perheille.

Häkkäsen mukaan vanhempien uupuminen, nuorten syrjäytyminen, lapsiperheköyhyys ja periytyvä huono-osaisuuden kasautuminen ovat suuria huolenaiheita. Koronaepidemian myötä tuen tarpeet ovat kasvaneet.

– Koronan aiheuttamat poikkeusolot ovat lisänneet riskiä mielenterveysongelmien puhkeamiselle tai pahenemiselle. Monessa kotitaloudessa on myös vakavaa huolta toimeentulosta. Vanhemman uupumisella, psyykkisten ongelmien syventymisellä tai päihteidenkäytön lisääntymisellä on vaikutuksia myös lasten hyvinvointiin. Viiveet palveluihin pääsyssä nostavat riskiä siihen, että perheiden hätään ei reagoida ajoissa, Häkkänen sanoo tiedotteessaan.

Häkkäsen mukaan perheiden tuessa ja lastensuojelussa on panostettava ongelmien ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen puuttumiseen. Hänen mukaansa pienikin apu riittävän varhaisessa vaiheessa voi estää myöhemmin ilmenevät ongelmat. Lastensuojelun toimintamalleja on kehitettävä Häkkäsen mukaan niin, että ongelmiin pystytään vastaamaan riittävän ajoissa.

– Tämä edellyttää panostuksia esimerkiksi lapsiperheiden kotipalveluun. Kotipalvelu on tärkeää matalan kynnyksen ennaltaehkäisevää työtä, jolla voidaan auttaa uupumusta perheissä, kertoo Häkkänen.

Häkkänen korostaa, että lapsen edun ensisijaisuuden periaate on otettava huomioon kaikessa lainsäädäntötyössä. Erityisesti lastensuojelun piirissä on hänen mukaansa merkittävä määrä lapsia, jotka ovat erittäin haavoittuvassa asemassa.

– Perhe on lapselle paras mahdollinen kasvupaikka. Perhesijoituksen on oltava vahva prioriteetti lastensuojelussa, perhehoitajien sosiaaliturvaa on kehitettävä. Pelkästään hallituksen esittämät henkilöstömitoitukset lastensuojeluun eivät riitä lastensuojelun kehittämiseksi, Häkkänen sanoo.

– Hallitukselta odotetaan edelleen lakiehdotusta, jossa parannetaan lastensuojelun ja muiden palvelujen, kuten päihde- ja vammaispalvelujen piirissä olevien henkilöiden asemaa. Terapiatakuu rakentaisi Suomesta tällä hetkellä puuttuvan yhdenvertaisen ja helposti saatavilla olevan mielenterveyshoidon perustason. Työ lasten oikeuksien edistämiseksi ei katso hallitus-oppositio-rajoja vaan on meidän jokaisen yhteistä työtä, Häkkänen päättää.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt